Zoelen J.P. Sedgwick - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Zoelen J.P. Sedgwick

Gemeente Buren > Gesn. geallieerde militairen > Gesn. Britten
Naam: James Philip Sedgwick
Initialen: J. P.
Nationaliteit: United Kingdom
Rang: Luitenant
Legernr.: 226412
Geboren: voorjaar 1919
Overlijdensdatum: 10/03/1945
Regiment/Service: Rifle Brigade 8th (2nd Bn. The London Rifle Brigade) Bn.
Onderscheidingen: M C
Grafnr.: 1021.
Begraafplaats: Algemene Begraafplaats Zoelen

James Philip was de enige zoon van Harold James Sedgwick (?-1943) en Jane Kathleen Marlow (1877- Chelmsford 1969), uit South Hill, Whixley in Yorkshire.
James Sedgwick kwam op 10 maart 1945 om het leven in de buurt van Zennewijnen, bij Ophemert, tijdens een vuurgevecht met SS'ers en werd begraven in Zoelen.
Hoewel het begin 1945 een komen en gaan was van Duitse troepen, veranderde er in feite in militair opzicht erg weinig in dit deel van de Betuwe. Het front als zodanig was sinds oktober 1944 eigenlijk geen meter dichterbij gekomen. Beide partijen hielden zich voornamelijk bezig met veel doelloos heen en weer schieten, waarvan aan deze kant van de Waal vooral Tiel en Ochten maar ook andere dorpen de dupe werden, terwijl in Maas en Waal met name in Leeuwen, Dreumel en Wamel veel werd verwoest. Dat schieten gebeurde ook vanuit Zoelen. Bij van Vliet aan de Retsestraat en op de Uiterdijk heeft geschut gestaan, maar vooral vanaf de Hooibeemd zijn heel wat granaten naar de overkant verzonden. Niemand zag het nut van al dat schieten in en het leek er veel op, alsof het alleen maar uit pure vernielzucht gebeurde. Vooral voor de evacués uit Tiel was het bijzonder pijnlijk hun stad ’s avonds in de verte te zien branden.
Intussen probeerden beide partijen wel zo goed mogelijk van elkaars doen en laten op de hoogte te blijven. Daarom gingen regelmatig patrouilles de Waal over met het doel inlichtingen in te winnen omtrent de tegenstander, zo mogelijk krijgsgevangenen te maken of sabotage te plegen. Bij de Duitsers waren met name de parachutisten en SS'ers in dat opzicht heel wat mans. Zij drongen soms diep door in het land van Maas en Waal en stichtten daar nogal wat onheil. De Engelsen en zeker de Canadezen waren er ook bedreven in. Zij kwamen soms tot aan de spoorlijn en bij één van hun moedige acties slaagden ze er zelfs in een ordonnans van Hauptmann Merz uit Drumpt als gevangene mee te nemen naar de overkant.

8th (2nd Bn. The London Rifle Brigade) Bn
.
Een patrouille met een treurige afloop werd op 10 maart 1945  uitgevoerd door een groep Engelsen, die behoorden tot de F-compagnie van het 8e Bataljon Rifle Brigade. Dit onderdeel was op dat tijdstip gelegerd in Dreumel, waar men was neergestreken om een beetje te bekomen van de hevige gevechten die zij geleverd hadden in het Rheinland. De Britten hadden het in het Maas en Waalse inderdaad behoorlijk rustig, alleen werd die rust vooral ’s nachts nogal eens verstoord door mitrailleursalvo’s, die de Hollandse SS’ers te pas en te onpas uit hun "spandaus" over de Waal richting Dreumel joegen. Toen dat de Engelsen op een gegeven moment ging vervelen, werd besloten een patrouille samen te stellen om uit te zoeken waar die mitrailleursnesten zich precies bevonden en ze zo mogelijk uit te schakelen. Commandant van het groepje dat de actie zou uitvoeren was de luitenant James Philip Sedgwick (registratienummer 226412) 24 jaar oud en afkomstig uit de plaats Whixley in het Engelse graafschap Yorkshire. Hij was een zeer kundig officier en volgens het dagboek van zijn bataljon bijzonder gezien bij zijn manschappen. De patrouille stak tussen Tiel en Zennewijnen de rivier over, maar werd helaas al gauw ontdekt door de SS ’ers. Er volgde een kort maar hevig vuurgevecht, waarbij Lt. Sedgwick dodelijk werd getroffen. De andere patrouilleleden slaagden er allen in de overkant weer veilig te bereiken, maar zij moesten hun gevallen commandant achter laten omdat zijn lichaam te zwaar was. Zijn stoffelijk overschot werd eerst in een zogenaamd veldgraf  (tuin van een woning) begraven, maar enkele weken later overgebracht naar de Algemene Begraafplaats aan de Beemdsestraat in Zoelen.

Tekst geheel afkomstig uit "Zoelen 1940-1945", een Betuws dorp in bange dagen van G. J. van Ommeren uit Zoelen.
Terug naar de inhoud