Verantwoording - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Verantwoording

Gemeente Culemborg > Buiten de slachtofferslijst
Hieronder staan de criteria die de webmaster in acht heeft gehouden bij zijn onderzoek naar Culemborgers die zijn omgekomen door oorlogsgeweld in de periode 1940-1945:

- de omgekomene had één of meerdere keren zijn domicilie in Culemborg,
- en/of is in Culemborg overleden,
- en/of was een belangrijk deel van zijn leven woonachtig in deze stad,
- en/of er woont nog steeds familie in deze stad of heeft er lang familie gewoond.
 Onder Culemborg wordt verstaan het grondgebied van de gemeente Culemborg ten tijde van het militaire geweld.

· de overlijdensdatum voor Nederland ligt tussen 9 mei 1940 en 10 mei 1945. Daarbuiten, maar binnen Europa, tot 1 september 1945.
Voor de doelgroep overledenen door militair geweld in Nederlands Oost-Indië is de periode maart 1942- augustus 1949 als uitgangspunt genomen.

· overlijden is een gevolg van oorlogs- en ander militair geweld, zoals bombardementen, beschietingen, bevel tot evacuaties en van levensbedreigende situatie tijdens de evacuaties.
 
· overlijden is een gevolg van handelingen of maatregelen door of namens vijandelijke bezettende machten, zoals vrijheidsberoving in gevangenissen en strafkampen of interneringskampen, verplichte tewerkstelling, onderduik om aan vrijheidsberoving te ontkomen en mishandeling.

· overlijden is een gevolg van handelingen of maatregelen die door of namens de strijdkrachten tegen anderen waren gericht.

· overlijden is een gevolg van het ontploffen van munitie of ander oorlogstuig.

· overlijden is een gevolg van deelname aan het verzet (onder verzet valt onder meer het verspreiden van illegale lectuur, het verlenen van onderdak aan onderduikers, spionage, sabotage en gewapend verzet) .

· overlijden is een gevolg van handelingen van het verzet van anderen.

Uitsluitingen

1. militairen van een buitenlandse strijdmacht.
2. personen die zich tijdens de oorlogsjaren uit Nederlands nationaal oogpunt beschouwd, onwaardig hebben gedragen.
 
Bovenstaande criteria worden (deels) ook door andere overheidsinstanties gehanteerd.  

Onderstaande personen staan niet op de lijst van Culemborgse oorlogsslachtoffers, omdat ze (nog) niet aan de criteria  daarvoor voldoen. Hun verhalen zijn soms zo aangrijpend, dat de webmaster heeft gemeend hun namen hier toch te vermelden:

Gerrit J. van Alphen         1886-1945
Cornelia Besselaar-Arps 1867-1945
Cornelis J.  Heij                1925-1944
Albertus Hommerson     1905-1943
Cornelia de Kruijff           1855-1940
Johannes C. Legius       1918-?
Rijk Ligtermoet                1890-1943
Willem Renaud                1877-1945
Jurjen Jan Ronner          1922-1945
Govert Stavast                 1890-1944
Evert Uithol                       1921-1942  
Theo van der Velden      1924-1945
Johannes van Zanten     1911-1944
Terug naar de inhoud