Gesneuvelde Duitse militairen - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Gesneuvelde Duitse militairen

Eigen onderzoek
Via de site van de Bundesarchiv (Het Duitse Nationaal Archief) kun je zoekopdrachten aanvragen voor omgekomen Duitse soldaten. Geef alle informatie die je hebt mee, maar upload ook zeker foto's. Klik hier voor een overzicht. Gebruik hiervoor het mailadres dat hoort bij "Abt, PA".

Je kan ook nog informeren bij het Rode Kruis in Duitsland: Deutsches Rote Kreuz (DRK), zij verrichten zoekopdrachten voor slachtoffers of vermisten in WOII. Formulieren zijn in pdf en in het Duits of Engels.
Hamburg accepteert vragen en verzoeken van repatrianten/ repatrianten die door oorlog en de naoorlogse gebeurtenissen of als gevolg hiervan gescheiden zijn bij het vertrek van een partij.
Voor vragen of zoekopdrachten soortgelijk aan vermiste personen, of in de internationale omgeving met verlies van contact als gevolg van de gewapende conflicten van de WWII kiest u het formulier van DRK-Suchdienst-Standort München (Red Cross Tracing Service van München).
Voor een succesvolle zoektocht, moeten ze gedetailleerde informatie hebben over de gezochte persoon en geef de omstandigheden op van het verlies van contact. Geef relevante zaken zo nauwkeurig mogelijk mee. Kijk hier: https://www.drk-suchdienst.de/de/suchanfragen
Bedenk wel dat je op een of andere manier verwant moet zijn met het slachtoffer. Of je moet beschikken over toestemming van de gemeente waarvoor je info van het slachtoffer zoekt.

Dit zijn ook bruikbare sites:

De Stichting Oorlogsslachtoffers doet o.a. (Krijgs)historisch onderzoek naar Nederlanders in Duitse krijgsdienst tijdens de Tweede Wereldoorlog, zowel binnen als buiten onze landsgrenzen.

Duitse 'oorlogsgraven stichting'

Oostenrijkse 'oorlogsgraven stichting'

Ook kun je via Facebook lid worden van https://www.facebook.com/groups/GermanGenealogy/
Terug naar de inhoud