Dhr. G.L. van Welie - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. G.L. van Welie

Gemeente Culemborg > Burgerslachtoffers
Achternaam: Welie
Tussenvoegsels: van
Voornamen:; Gerard Louis
Voorletters: G.L.
Geboorteplaats: Culemborg
Geboortedatum: 08-10-1877
Overlijdensplaats: Tjimahi
Overlijdensdatum: 16-03-1944
Begraafplaats; Nederlands ereveld Leuwigajah te Tjimahi      
Gemeente: Tjimahi       
Land: Indonesië
Vak: II
Nummer: 415    

Bron foto graf: OGS

De Ridderstraat
Steven en Maria

De ouders van Gerard waren Beusichemmer Steven van Welie (*1839) en de Bredase Maria Elizabeth Rosman (*1838). Ze kregen samen vier kinderen:
  • Cornelia Elisabeth (*1872)
  • Jan Martinus (*1874)
  • Martinus (*1875)
  • Gerard Louis (1877-1944)


Zijn vader was van 1865 tot 1898 hoofd van de Fransche Jongensschool en later van de U.L.O. in Culemborg. Gerards moeder overleed in juni 1885, waarna zijn vader in 1887 hertrouwde met de Zwolse onderwijzeres Geertruida Lubuwina Margaretha van der Horst (*1840). Het gezin woonde op de Ridderstraat C322 (=135).
Op 15 november 1898 vertrok Steven en zijn vrouw naar Princenhage, waar dochter Cornelia onderwijzeres was geworden.
Garard was op 30 november 1895 al naar Amsterdam vertrokken. Vervolgens ging hij naar Nederlands-Indië, waar hij chemisch-technisch adviseur werd op het gebied van de suikerproductie bij de Nederlandsche Handelsmaatschappij. Hij schreef diverse artikelen over de suikerproductie.
Zijn hobby's waren viool spelen en postzegels verzamelen.

v.l.n.r. Gerard, Truus, Jan en Steven      

Johanna met haar twee kleinzoons in 1941

Gerard trouwde in 1908 in Semarang met Johanna Sigmond en ze kregen vier kinderen: Gerard, Truus, Steven en Jan.
Het gezin vertrok in 1917 vanuit Nederlands-Indië naar Zwitserland, waar ze tot vlak voor de oorlog gewoond hebben. Toen in Europa de oorlog dreigde uit te breken zijn ze, met uitzondering van de jongste zoon Jan, naar Nederlands-Indië teruggegaan. Ze lieten in 1938 in Malang een huis bouwen, die u hiernaast op de foto in aanbouw ziet.

Kort na de Nederlandse capitulatie, begon in maart 1942 de gevangenneming cq internering van Nederlandse mannen (en oudere jongens) in Buitenzorg en omgeving toen prominenten, bestuursambtenaren en politiefunctionarissen in de Pledang-Gevangenis werden opgesloten. In juli 1943 is het gezin daar geïnterneerd. In maart 1944 is Gerard via kamp   Kedoengbadak overgebracht naar een "Jappenkamp" in Bandoeng-Tjimahi. Hier werden alle 1200 mannen en oudere jongens overgebracht naar het zgn. 4e en 9e Bataljon, één van de kampen in Tjimahi waar alle Nederlandse burger­mannen en oudere jongens van geheel Java werden geconcentreerd. Gerard zag kans zijn viool, waaraan hij zo verknocht was, het kamp binnen te smokkelen. Toen de kampleiding daarachter kwam, hebben ze hem met zijn eigen viool doodgeslagen.

 
Graf van Annelies                                                                                   Graf van Gerard jr.
(Bron foto's van grafkruisen: OGS)

De 5-jarige Annelies, dochtertje van Gerard's zus Truus, overleed in maart 1945 ook in ditzelfde kamp te Tjimahi. Gerard's oudste zoon Gerard, kwam in mei 1944 in een kamp nabij Batavia om het leven.               
          
Klik hier voor een aflevering van De Oorlog over de oorlog in Indië
 
Klik hier voor een korte impressie over Jappenkampen uit de serie De Oorlog
Terug naar de inhoud