Hr. D.J. van Toorn - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Hr. D.J. van Toorn

Gemeente Buren > Burgerslachtoffers > Maurik
Achternaam: Toorn
Tussenvoegsels: van
Voornamen: Dirk Jan
Voorletters: D.J.
Beroep: Gepensioneerd
Geboorteplaats: Maurik
Geboortedatum: 21-09-1889
Overlijdensplaats: Bandoeng, 15e Bat. Int. Tjikudapateuh
Overlijdensdatum: 13-01-1945  
Begraafplaats: Nederlands ereveld Pandu te Bandung
Gemeente: Bandung
Land Indonesië
Vak: V
Nummer: 190

Bron foto graf: OGS
De ouders van Dirk Jan waren arbeider Cornelis van Toorn  (*1856-1931) en Hendrika Johanna van Leeuwen (*1866-1922). Zijn ouders trouwden  in Maurik op 20 juli 1888.
Samen kregen zij zeven kinderen:
  • Alida  (*1888), trouwde in 1919 weduwnaar Hendrik Jan van  Arnhem, 2 kinderen jong overleden
  • Dirk Jan (*1889),
  • Cornelis (*1892) trouwde in 1921 Leentjen Christina Thien
  • Gerrit Hendrik (*1895), trouwde in 1920 Lidia de Vries
  • Wouter (*1898), trouwde in 1919 Janna Flipse
  • Hendrika  (*1901),trouwde in 1921 Jan van Geffen
  • *1909 levenloos geboren zoon

Er moet nog nader onderzoek verricht worden wanneer Dirk naar Nederlands Indië is vertrokken.
Dirk trouwde op 22 december 1920 met de inlandse Sarti, geboren in kampong Oro Oro Dowo nabij Malang. Ze hebben samen geen kinderen gekregen.  
Dirk werd blijkbaar als "staatsgevaarlijk" gezien, want  na de Duitse inval in 1940 werd hij geïnterneerd door de Nederlands-Indische regering. Hoelang hij daarvoor gevangen heeft gezeten is nog niet duidelijk.

Op 7 december 1941 bombardeerden de Japanners Pearl Harbor. 's Morgens om half zeven  hield de gouverneur-generaal een toespraak op de  radio waarin het dit vertelde. Dit had tot gevolg dat behalve de U.S.A. en Engeland ook Nederland en dus ook Nederlands-Indië in oorlog waren met Japan.  In Azië waren het de Japanners, die vanaf januari 1942 hun aanval richtten op Nederlands- Indië. De verdediging van Indië steunde vooral op de Koninklijke Marine en het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL). Het KNIL beschikte over 68.000  grotendeels inheemse militairen; de hulpformaties bestonden uit 53.000 man.
Na de verloren zeeslag op de Javazee op 27-28 februari 1942 moesten de strijdkrachten op 8 maart capituleren en moesten alle militairen in de kazerne afwachten wat de Japanners zouden beslissen. Twee dagen later moesten zij  hun geweren inleveren en mochten ze de kazerne niet meer  uit. Zij waren krijgsgevangenen. De Japanners hadden hiervoor geen begrip. Zij vonden het heel vreemd, soldaten werden geacht  zich dood te vechten, overgeven hoorde niet. De Nederlandse soldaten werden dus met de grootste minachting door ze behandeld. Er was een Conventie van Genève over de behandeling van krijgsgevangenen, maar die had Japan nooit ondertekend. Op de dag van de capitulatie verschenen de Javanen in feeststemming in hun beste kleren op straat. De Japanners hadden als leus: "Azië voor de Aziaten".

De eerste drie maanden gevangenschap verbleven de  militairen in hun eigen kazerne. Het regime was in het begin niet erg streng. 's Middags mochten  vrouwen en kinderen van de gevangenen hen bezoeken. Je mocht ook brieven  meegeven. Al snel werden  de bezoekuren korter en minder frequent en na ongeveer een maand werden ze  helemaal afgeschaft. Brieven versturen werd toen veel lastiger. Het kon alleen nog maar via het corvee dat dagelijks de stad in moest om voorraad voor de keuken te halen. Brieven versturen was verboden en  als er iemand betrapt werd, volgde er een afranseling.  
Kort na de Nederlandse capitulatie, begon in maart 1942 de gevangenneming  cq internering van Nederlandse mannen en oudere jongens. Kort daarna waren de vrouwen en meisjes aan de beurt.
 
Dirk Jan is op  55-jarige leeftijd op 13 januari 1945 in kamp 15e Bataljon te Bandung op West-Java omgekomen. Over dit kamp is wel informatie bekend:

Bandoeng 15e Bataljon   West-Java
Andere benamingen: Tjikoedapateuh; Bunsho II Kamp 1 (Japanse administratie)
Ligging: De kazerne van het 15e Bataljon lag in het centrum van Bandoeng. Dit   kamp omvatte later (in juli 1944) ook het 1e Depot   Bataljon. Het werd begrensd door Van Oldenbarneveltstraat, Noorder   Magazijnstraat, Kampementstraat en Noorder Kampementstraat.
Kampcommandanten: luitenant Suzuki (van 03.44 tot 11.44), luitenant Takahashi (van 11.44 tot   5.45)
Nederlandse kampleiding: Hr   H.A. van Karnebeek
  
Bron:   www.japanseburgerkampen.nl
 
Met dank aan het SAIP te  Kerkrade en leden van het  Stamboomvragenforum, m.n. Ludmilla van Santen-Bergmaier
  

Terug naar de inhoud