Dhr. M. Bokhoven uit Buurmalsen - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. M. Bokhoven uit Buurmalsen

Gemeente West Betuwe > Buiten de slachtofferslijst > Buurmalsen
Achternaam: Bokhoven
Voornamen: Martinus
Voorletters: M.
Beroep: Kruidenier
Geboorteplaats: Buurmalsen
Geboortedatum: 20-03-1894
Overlijdensplaats: Bocholt, Stadtkreis Bocholt
Overlijdensdatum; 08-12-1944
Begraafplaats: Nederlands ereveld   te   Düsseldorf-Oberbilk
Gemeente: Düsseldorf
Land: Duitsland
Vak: D
Rij: 2
Nummer: 2
De ouders van Martinus waren wisselwachter Martinus Bokhoven (*1851-1919) en  Trijntje van Krieken (*1859-1940)
Ze kregen de volgende kinderen:
 • Antje (*1878)  trouwde in 1898 Johannis Hermanus van As
 • Maria (1880-1966) trouwde  in 1902 Barend Jan van Stuijvenberg
 • Hermientje (1882-1883)
 • Herman (*1884) trouwde in 1910 Anna van der Pol
 • Arie (*1886) trouwde 1910 Christina van Steenis
 • Hermientje (1888-1967)  trouwde in 1914 Geurt van Asch
 • Trijntje (1890-1972) trouwde in 1920 Johannes Zondag en kreeg de volgende kinderen:
      - Gerrit  (*1925)
      - Martinus (*1929)
      - Trijntje "Marie" (overleden)  getr. met Janssen
 • Dirkje Cornelia (1892-1942)  trouwde in 1920 Aaldert ter Horst
 • Hermanus  geboren 2-2.1896 trouwde in 1921 met Hermina Cornelia Rijnhout en kregen de volgende kinderen:       
    - Martinus Adrianus 1922-1944 zilversmid, trouwde in Utrecht 17-11-1943 met Johanna Hendrika Landzaat
    - Jantje  Adriana Trijntje (Janny) geb 30-5-1925
    - Hermina Hermanna (Mina) geb 19-3-1929??

Martinus werd geboren 20 maart 1894 (akte 14) en trouwde op 4 maart 1921 (akte 94) te Arnhem met Louisa Jacoba Johanna van den Broek (1897-1940) en kregen samen twee kinderen:            
 • Martien
 • Loes
Martinus woonde voor zijn huwelijk in Meppel en ook nog zes maanden te Nijmegen (huw.bijl), voordat hij een kruidenierszaak aan de Valkstraat in Arnhem startte.
Directie en personeel van het Gemeentelijk Elektriciteitsbedrijf  in de Vogelwijk bij gelegenheid van de meterverandering in het midden van de  Valkstraat te Arnhem.
Rechts op de foto was van 1921 tot 1939 aan de Valkstraat 10 te Arnhem de kruidenierswinkel van Martinus Bokhoven gevestigd. Hij werd op 1oktober 1921 voor een jaar aangesteld als filiaalhouder van de Naamloze Vennootschap "Hupkes Winkelbedrijf" te Arnhem. Deze overeenkomst kon wederzijds worden opgezegd met  in achtneming van een termijn van 3 maanden. Zo niet, zou de overeenkomst  stilzwijgend met een jaar worden verlengd.
Martinus mocht alleen goederen verkopen, die door Hupkes werden geleverd en  waarvan Hupkes ook de prijs had vastgesteld. De firma Hupkes zou verder alle onkosten voor haar rekening nemen, uitgezonderd de salarissen van het personeel van Bokhoven en de onkosten die gemaakt werden ten behoeve van de  thuisbezorging.
Tevens was Martinus verantwoordelijk voor alle aan hem geleverde goederen en moest hij dagelijks een lijst van verkochte artikelen bijhouden. Ook was hij verplicht uitsluitend à contact te verkopen en mocht hij zonder toestemming van  de directeur van Hupkes niet op krediet leveren.
De verdienste van Martinus bestond uit een korting van 10% op de door hem en zijn familie gebruikte producten uit de winkel met een maximum van fl. 500,- per jaar. Daarnaast woonde hij gratis en hoefde hij ook niets te betalen voor  elektriciteit en water. Uit de omzet kreeg hij wekelijks 5%, maar was hij wel verplicht hiervan de loon- en bezorgkosten te betalen.
Mocht de overeenkomst om wat voor reden eindigen, dan mocht Bokhoven de volgende twee jaar in de Vogelwijk of directe omgeving geen soortelijk winkelbedrijf uitoefenen. Deed hij dit wel, dan moest hij een boete van fl. 2000,- betalen.
Ook was een borg nodig, voordat Bokhoven zijn winkel mocht openen. Het was de heer Johan van den Broek, woonachtig aan de Zypendaalseweg 39 te Arnhem, die zich borg stelde voor een bedrag van fl. 500.- en zich contractueel verbond op aanvraag dat bedrag of minder te storten als schadevergoeding.
Na 1939 kwam in het pand de zuivelhandel van Polman. Vervolgens werd er een  snackbar in gevestigd.

De vrouw van Martinus overleed op 8 juni 1940 in Arnhem. Martinus woonde daar toen met zijn kinderen Loes en Martien op de Utrechtseweg 38. Dit was vlak naast een door de  Arnhemmers gevreesd gebouw, nl. de Aussenstelle Arnheim van de Sicherheitspolizei.
Het is echter zeer aannemelijk dat hij uit Arnhem vervolgens met zijn zoon Martien naar Apeldoorn is verhuisd. Waarschijnlijk woonde hij daar met zijn zoon op Holhorstweg 15, Beemte. Martinus stond ook hier te boek als kruidenier.
 
Martinus werd op 7 december 1944 bij een razzia in Apeldoorn opgepakt en vervolgens meteen per trein op transport naar Duitsland gesteld om aan de zgn. Westwal te werken. De volgende dag werd zijn trein op het station in het Duitse Werth door geallieerde vliegtuigen beschoten. Hierbij raakte Martinus en twee anderen uit de omgeving van Apeldoorn , de heren Johannes Lammers en Jacob Bunschoten, zwaargewond. Martinus had zware hoofdwonden en overleed in het plaatselijke 'Kriegslazarett Haus Aspel" op 8 december 1944 om 18.45 uur.

Haus  Aspel te Haldern

Met dank aan leden van het  Stamboomvragenforum, met name Ludmilla van Santen

Terug naar de inhoud