Gesn. inwoners in Duitse dienst - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Gesn. inwoners in Duitse dienst

Gemeente Buren > Omgekomen inwoners in Duitse dienst
Gesneuveld in Duitse dienst

Vermeldenswaard is het feit dat er tijdens de Tweede  Wereldoorlog ook een inwoner van Lienden in Duitse dienst is omgekomen. Hij had op wat voor gronden ook een foute keuze gemaakt. Hij geloofde in een ideologie die verwerpelijk was. Het zal mogelijk mensen kwetsen de naam te  lezen van een foute Liendenaar. De webmaster heeft echter gemeend dat in een historisch document zijn naam niet mocht ontbreken. Doordat hij deel uitmaakte van het Duitse leger, wordt  hij toch al niet erkend als oorlogsslachtoffer (zie onder button 'Richtlijnen'). Wie in vreemde krijgsdienst gaat en daarbij het leven laat, is toch een ander soort slachtoffer dan degene die niet actief vecht, maar wel het leven laat als gevolg van oorlogsgeweld dat van buiten komt.
Zoveel jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog moet het toch mogelijk zijn, althans laat ik het proberen, om tot verzoening te komen met het verleden. In deze kwestie houd ik echter terdege rekening met de gevoelens en standpunten van familieleden van door oorlogsgeweld omgekomen inwoners van de gemeente Buren. Iemand beschreef dit onlangs heel treffend: 'Natuurlijk valt niet te ontkennen dat leden van deze groep slachtoffer zijn van de oorlog, maar zij hebben het slachtofferschap meestal zelf en vrijwillig en op verwerpelijke gronden gezocht en dat kan inhouden dat zij in bepaalde kring herdacht kunnen worden, maar niet op 4 mei met degenen die zij direct of indirect vermoord hebben.'  

 
Onderstaande persoon staat in Duitsland nog als vermist/gesneuveld te boek. Nader onderzoek heeft echter uitgewezen dat hij de oorlog wel heeft overleefd en begin tachtiger jaren is overleden. Hij is na de oorlog wel veroordeeld, doordat hij dienst had genomen bij een buitenlandse krijgsmacht. Daardoor heeft hij verplicht tot 1953 in de Limburgse mijnen gewerkt. Henk is later wel getrouwd en heeft twee dochters gekregen.

Achternaam: Sigtenhorst
Tussenvoegsels: van den
Voornamen: Hendrikus
Voorletters: H.
Beroep: Rottenführer
Geboorteplaats: Lienden
Geboortedatum: 04-12-1921
Overlijdensplaats: Lagna Siedlung westl. Narwa
Overlijdensdatum: officieel 28-07-1944
Begraafplaats: Narva Gemeente    
Land: Estland

De ouders van Henk waren de uit Rhenen afkomstige Marinus van  den Sigtenhorst en de uit Lienden afkomstige Anna. N. van IJzendoorn.
Marinus werkte op het landgoed van de aanzienlijke familie Ruitenberg in Amerongen. Hier werden in de bossen veel geallieerde vliegeniers, onderduikers en joden verstopt. Henk kwam als 20-jarige op een dag thuis in een SS-uniform. Zijn vader stelde hem meteen een ultimatum. Henk wachtte dat niet af  en is meteen vertrokken en ook nooit meer thuis geweest. Hij is daarna werkzaam geweest als bewaker in kamp Amersfoort. Op een gegeven moment is daar een voorval geweest, waardoor hij werd overgeplaatst naar Estland. Op een of andere  manier heeft hij bij gevechten met de Russen kans gezien te vluchten. In Duitsland staat hij echter nog steeds als vermist/gesneuveld te boek.
Terug naar de inhoud