B.H. Smits - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

B.H. Smits

Gemeente Culemborg > Gesn. Indiëgangers
Achternaam: Smits
Voornamen: Briene Hendrik
Voorletters: B.H.
Rang Sld.12 Gi VD
Mil. onderdeel: KL.
Geboorteplaats: Culemborg
Geboortedatum: 27-05-1925
Overlijdensplaats: Bandungan
Overlijdensdatum 01-11-1947
Begraafplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo Gemeente Jakarta
Land: Indonesië
Vak: IV
Nummer: 67/7DD

Bron graf: OGS
Briene woonde op Paralelweg-Oost 7 in Culemborg. Zijn ouders waren Barend Hendrik Matheus Smits (1897-1942) en Antonia Margaretha Sanderse (1901-1971). Ze kregen samen twee kinderen:
  • Briene Hendrik (1925-1947)
  • Cornelis Gijsbertus (*1928)
Moeder hertrouwde in december 1945 met Johannes Christianus Dubois (1898-1951) en woonde met hem op de Parallelweg 67 in Culemborg. Er kwamen geen kinderen uit dit tweede huwelijk.

Op 27-5-'46 kwam hij als dienstplichtige op in de Kromhoutkazerne te Utrecht bij het onderdeel Pioniers. In Nederlandsch-Indië werd het onderdeel omgedoopt in 1e Bataljon Genietroepen. Brien kwam terecht bij de 12e Genie Veldcompagnie. Dit onderdeel maakte deel uit 1e Divisie (de zgn. 7 december divisie). Deze compagnie had een ruime taak: bruggen bouwen, wegen aanleggen en puinruimen.
Op 24-9-'46 voer hij met m.s. Boissevain naar Indië en hij kwam  op 19-10-'46 in  Tandjok Priok, de haven van Batavia, aan.
 Het 3e Peloton waar Brien bij was ingedeeld ging als eerste naar buiten. Via Mr.Cornelis en Tjimanggis kwam het 3e Peloton in Depok terecht.
Op 21-7-'47 nam het 3e Peloton deel aan de zgn. Politionele acties.
Op 8-8-'47 nam het  3e Peloton deel aan zuiveringsacties rond de plaats Garoet, waarna ze zich verplaatsten naar Bandoeng.
Op 20-9-'47 werd  het gehele 3e Peloton geveld door een amoebedysenterie doordat ze, "door alles en iedereen in de steek gelaten en gedreven door onlesbare dorst," water hadden gedronken uit een sawah (=rijstveld).
Op  13-10-'47 werd het 3e Peloton overgeplaatst naar Soemedang. Het 3e Peloton is  hier tot de demobilisatie gebleven en heeft hier vrij veel werk verzet.

Bron: Google Maps

Op 1-11-'47 Op 1 november 1947 kreeg een werkploeg van het 3e Peloton de opdracht om de weg Soemedang-Subang (100 km oostelijk van Surabaja) vrij te maken van versperringen. Aangezien het Allerheiligen was kregen de Rooms-katholieken vrij en ging een uitgedunde groep van 23 genisten  met één truck en zonder infanterie op pad. Na zes km. reden ze door een  bamboeversperring en vuurde een Vickers-mitrailleur van de T.N.I op de open vrachtauto. De meesten stonden al naast de vrachtwagen, maar Brien nog niet. Hij werd bij het eerste salvo geraakt en viel achter de 3-tonner op de straat en stierf ogenblikkelijk.

De drie graven van Brien en zijn gesneuvelde collega's Freddy Carli en Wim Boll

In het vuurgevecht dat volgde sneuvelden nog vijf Nederlanders, waaronder Freddy Carli en Wim Boll, en zes T.N.I.'ers. De ploeg heeft zich zo goed en zo kwaad als het ging, verdedigd en is bevrijd door een te hulp geroepen pantserwagen van 1-4-R.I., die op het punt stond Soemedang te verlaten.
Brien is eerst begraven op begraafplaats Parkareg in Bandung en later herbegraven op het Nederlands ereveld Menteng Pulo.   
Brien beschikte over een prachtig pistool, een Duitse Luger, waar zijn collega's allemaal jaloers op waren. Het is niet bekend wat er na zijn dood met dit pistool is gebeurd.

Bron info en foto's: Rieks de Reiger, collega van Brien.                                     


 
Terug naar de inhoud