Dhr. S. Bambacht - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. S. Bambacht

Gemeente West Betuwe > Burgerslachtoffers > Haaften
Achternaam: Bambacht
Voornamen: Steven
Voorletters: S
Beroep: grondwerker
Geboorteplaats: Haaften
Geboortedatum: 17-11-1913
Overlijdensplaats:
Bevern
Overlijdensdatum: 24-04-1945
Begraafplaats: Kriegsgräberstätte a/d Bevener Straße te Sandbostel
Land: Duitsland
Vak:
Rij:
Nummer:

                                    Teunis en Grietje

De ouders van Steven waren Teunis Bambacht  (1885-1977) en Grietje van Hemert  (1891-1954) en kregen samen de volgende kinderen:
 • Klaartje (1910-1996), gehuwd op 4 februari 1939, in Haaften, met Antonie Mijdam (1909-1985)
 • Teuntje (1911-1918)
 • Dirkje (1912-1913)  
 • Steven (1913-1945)
 • Dirgje (1915-1992), gehuwd op 27 april 1934 in Haaften met Pieter van Eck (1910-2000)
 • Willem  (1916-1994), gehuwd op 25 april 1942 in Haaften met Johanna Cornelia Willemina Pippel (1922-1995)
 • Teunis (1918-1920)
 • Teuntje (1920-1983), gehuwd op 2 juli 1938 in Haaften met Dirk Cornelis van Zanten (1914-1988)
 • Anna (1921-1989), gehuwd op 15 april 1939 in Haaften met Willem Gijsbert Lambertus van Andel (1910-1964)
 • Elizabeth (1923-1925)
 • Teunis (1925-1990), gehuwd op 31 maart 1949 Haaften met Paulina Aaltje Vroegh (1924-1992)
 • Lambertus "Bart" (1926-2012), gehuwd met Maria "Rie" Johanna Margrieta Sophia van Woerkum
 • Gerard, gehuwd met Evertje Westerlaken. Ze kregen vier zoons: Teunis, Andreas, Marcus en Steven
 • Grietje (1931-2007),
  gehuwd met Marius van Horsen (1933-1973) en daarna
  met Aart van Zuidam (1926-2003)


Links Steven, met twee collega's, bij aanleg van een weg in Hazerswoude, waar hij Petra leerde kennen

Steven
Steven was Nederlands Hervormd en woonde van 1920 tot 1930 op Geeneinde A 5 en later op de Crobdijk in Haaften.
Hij was grondwerker- voorman van beroep.

Petra

Hij trouwde op 24 december 1938 in Haaften met Petra Innocentia Maria de Groot (1919-1957) uit Hazerswoude en ze kregen samen een zoon Teunis "Teus" (*1939). Vanaf 4 februari 1939 woonde het gezinnetje op de Landstraat 4 in Utrecht.
Begin augustus 1944 scheidde het echtpaar en kwam Teus bij zijn oma en "opa snor" in Haaften wonen. Er was nog wel regelmatig contact met moeder, die na de oorlog hertrouwde en in Zaltbommel woonde.

Steven werd op 31 augustus 1944 op weg naar zijn werk tijdens een razzia op het station van Geldermalsen door de Landwacht gearresteerd wegens ontduiking van de Arbeitseinsatz. Ook de Haaftenaar Johannes van Hemert was op het station van Geldermalsen aanwezig. Hij had echter geluk en wist op de een of andere manier van het station af te komen.
Op 1 september 1944 is Steven van Tiel overgebracht naar Kamp Amersfoort onder nummer 6718. Een week later, op 8 september, werd hij op transport gesteld naar Neuengamme in Noord-Duitsland.
Er is een lijst met de namen van personen, die 25-03-1945 het evacuatietransport van Meppen-Versen (buitencommando van Neuengamme) via Kloppenburg en Bremen-Farge naar het moederkamp Neuengamme meemaakten. Hierop komt de naam van Steven Bambacht ook voor. Dit transport kwam voor 08-04-1945 in het concentratiekamp Neuengamme aan. De gezonde deelnemers van dit transport bleven te Neuengamme; de zieken werden 08-04-1945 doorgezonden naar het kamp Sandbostel.
Volgens gegevens uit verdere documentatie, bevond Steven Bambacht zich op 15-03-1945 in de ziekenafdeling van het kamp Meppen-Versen, zodat mag worden aangenomen, dat hij onder de categorie "zieken" behoorde. Er zijn verder geen aanwijzingen, dat hij bij de categorie gezonden werd ingedeeld. Aangenomen dient daarom te worden, dat Steven Bambacht na aankomst te Neuengamme naar Sandbostel werd overgebracht, temeer daar gebleken is, dat de gerepatrieerden en overledenen, in de hierboven genoemde documenten, hetzij te Sandbostel zijn bevrijd, hetzij te Meppen-Versen of tijdens het transport naar Sandbostel of te Sandbostel zijn overleden.


Barak uit Sandbostel (folder Stg. Lager Sandbostel)
 
Er is een lijst met de namen van personen, die 25-03-1945 het evacuatietransport van Meppen-Versen (buitencommando van Neuengamme) via Cloppenburg en Bremen-Farge naar het moederkamp Neuengamme meemaakten. Hierop komt de naam van Steven Bambacht ook voor. Dit transport kwam voor 08-04-1945 in het concentratiekamp Neuengamme aan. De gezonde deelnemers van dit transport bleven te Neuengamme; de zieken werden 08-04-1945 doorgezonden naar het kamp Sandbostel.
Volgens gegevens uit verdere documentatie, bevond Steven Bambacht zich op 15-03-1945 in de ziekenafdeling van het kamp Meppen-Versen, zodat mag worden aangenomen, dat hij onder de categorie "zieken" behoorde. Er zijn verder geen aanwijzingen, dat hij bij de categorie gezonden werd ingedeeld. Aangenomen dient daarom te worden, dat Steven Bambacht na aankomst te Neuengamme naar Sandbostel werd overgebracht, temeer daar gebleken is, dat de gerepatrieerden en overledenen, in de hierboven genoemde documenten, hetzij te Sandbostel zijn bevrijd, hetzij te Meppen-Versen of tijdens het transport naar Sandbostel of te Sandbostel zijn overleden.

De evacuatie uit Meppen-Versen, zowel als de verdere evacuatie Sandbostel, vond onder zeer ongunstige omstandigheden plaats, zodat het niet te verwonderen is, dat de 37 gerepatrieerden uit het kamp Sandbostel, die allen zijn gehoord, geen bijzonderheden kunnen verstrekken over het lot van Steven Bambacht.
De naam Steven Bambacht komt noch op de lijst van 24-04-1945, noch op de lijst van op 01-05-1945 te Sandbostel geregistreerde Nederlanders voor. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moet aan de hand van het bovenstaande worden aangenomen, dat, Steven Bambacht is overleden, hetzij tijdens de evacuatie van het kamp Meppen-Versen naar KL Neuengamme, hetzij te KL Neuengamme, hetzij tijdens evacuatie naar Sandbostel, hetzij te Sandbostel en wel op zijn vroegst 25-03-1945 en op zijn laatst op 24-04-1945.
 
In september 1947 verklaarde H.S. Oostra, 29 jaar, chauffeur, wonende Riet Horststraat 11 Arnhem, het volgende: "Ik heb vermiste (S. Bambacht) leren kennen te Amersfoort in het kamp op een van de eerste dagen in september van 1944. Op 09-09-1944 gingen wij tezamen op transport naar Neuengamme en vandaar 26-09-1944 naar Husum. Ongeveer half oktober 1944 ging er een ziekentransport naar Neuengamme terug. S. Bambach was er ook bij. Toen ik zelf half december 1944 terugkwam in Neuengamme, was vermiste er niet meer. Ik weet niet of hij gestorven is, of op een ander transport is gegaan, nooit meer iets gezien of gehoord."

Steven overleed, volgens een aangifte van het Min. van Justitie van 31 augustus 1950, op 24 april 1945 te Bevern, Kdo. Sandbostel, Neuengamme. Hij is begraven op Kriegsgräberstätte a/d Bevener Straße te Sandbostel.
 
De ouders van Steven lieten na de oorlog de voordeur van hun huis altijd uit het slot. Ze wilden niet dat Steven bij een eventuele terugkeer voor een gesloten deur kwam te staan.In 2010 werd door medewerkers van de Puttense Stichting Oktober 1944 ook nog een portemonnee met visakte van Steven teruggevonden in het Duitste archief van ITS uit Bad Arolsen. Het werd officieel overhandigd aan Teus, de zoon van Steven. (Item van SBS-6 in Hart van Nederland op 13 februari 2010)

Op nevenstaande plaquette die aan het hek van de oude Begraafplaats in Haaften is vastgemaakt, worden (niet alle!) oorlogsslachtoffers uit het dorp gememoreerd. De voornaam van Johannis Aldus is per abuis met een e geschreven: Johannes. Ook de voornaam van Christina is foutief geschreven, de letter h ontbreekt: Cristina.

 
Met dank aan:
- T. van Meteren voor de familiefoto's en documenten
- Ronald Sperling van het Archief Stiftung Lager Sandbostel
Terug naar de inhoud