Dhr. G.A. Smits uit Ophemert - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. G.A. Smits uit Ophemert

Gemeente West Betuwe > Gesn. Indiëgangers
Achternaam: Smits
Voornamen: Gijsbertus Aalbert
Voorletters: G A
Rang:
Dpl.Sld Ekl.St 5-7 RI
Geboorteplaats: Berkel en Roderijs
Geboortedatum: 01-08-1927
Overlijdensplaats: Omgeving Tjiandoer
Overlijdensdatum: 01-08-1949
Begraafplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo
Gemeente: Jakarta
Land: Indonesië
Vak: IX
Rij: 142

Bron foto graf: OGS
Het graf van de ouders van Bertus op Alg. Begraafplaats in Ophemert

De ouders van Bertus waren tuinder Aalbert Cornelis Smits (1907-1975) en Ludolfina Diederika  "Drika" van Lith (1909-1986) beiden uit Ophemert. Ze kregen samen de volgende kinderen:
  • Sofia (*1926)
  • Gijsbertus "Bertus" (1927-1949)
  • Marietje (1928-2018)
  • Albert (1933-1936)
  • Geertje (*1936)
  • Hans (*1945)

Bertus was dienstplichtig militair en moest zich eind 1947 melden in Vught. Hij werd ingedeeld bij bataljon 5-7 Regiment Infanterie, dat bestond uit van zo'n 600 man en was gevormd uit dienstplichtigen van de lichting 1947. Na een korte opleiding werd ze op 23 januari 1948 in Rotterdam aan boord van de Waterman naar Indië gestuurd.

Klik hier voor een dagboekverslag van die eerste dag aan boord de Waterman van een collega, sergeant A. van Vugt.

Instructie met zwemvesten op het motorschip Waterman (Bron:collectie legermuseum)


De eetzaal van de Waterman (Bron:collectie legermuseum)

Bertus kwam op 18 februari in de haven Tandsjok Priok (Batavia) aan. Hier werd zijn onderdeel toegevoegd aan de T.T.C. West-Java, T.T.C. Oost-Java  en ingedeeld bij Baco.Batavia, 1e Inf.Brig.Groep, 2e Inf.Brig.Groep. Al de volgende dag nam het bataljon de wacht bij het huis van Generaal Spoor, de Chef Generale staf G.G van Mook, de gevangenis "Struijswijk" en de wacht bij het A.H.K over van 3-10 RI.
Op 27 februari nam het bataljon tevens de posten bij Kebon Baroe, de Westergracht en de K.W. III school over. Een andere opdracht die het bataljon ten deel viel, was het begeleiden van een delegatie, die voor onderhandelingen met de Republiek, via Gombong naar Jogjakarta reisde. Daar de Nederlandse militairen de demarcatielijn niet mochten overschrijden, wachtte men te Gombong op de terugkeer van de delegatie. In juni losten drie compagnieën de rond Tjibaroesa gelegerde huzaren af met o.a. posten te Djonggol, Tjarioe, Menteng en Tjibeureum. Gedurende de eerste tijd kreeg het bataljon steun van de zogeheten "Commando-Compagnie" van de 1e Infanterie Brigade Groep. Op 19 november werd het restant te Batavia overgebracht naar Tjibaroesa.

Tijdens de 2e politionele actie, op 23 december 1948, kwam het bataljon onder tactisch bevel van de commandant 2e Infanterie Brigade Groep. Voor zover bekend nam het bataljon niet actief deel aan de 2e politionele actie. Hoofdzaak voor het bataljon was om acties van de TNI in het eigen vak te neutraliseren en de rust te bewaren.
Bron:  www.indie-1945-1950.nl

Op 12 februari 1949 werd een peloton mortieren ingedeeld bij 3-10 RI te Tjipanas. Op 4 maart werd een peloton van het bataljon gelegerd te Kademangan bij 4-3-10 RI.
De 3e compagnie nam op 12 maart de posten van 1-2 RVA over in het "Noordvak Tjiandjoer" en kwam weer onder bevel van de commandant 1e Infanterie Brigade Groep. Geleidelijk werd het bataljon gelegerd in het vak Tjiandjoer.
Op 3 april werd het "Zuidvak Tjiandjoer" door 3-10 RI overgedragen aan het bataljon. In het nieuwe vak was het bataljon o.a. gelegerd te Tjiandjoer, Patjet, Tjipanas, Bodjong Pitjoeng, Tjibeber en geheel in het zuiden te Sindang Barang en Agrabinta.

Naast het vele patrouillewerk werd het bataljon ook ingezet bij konvooibegeleiding.
Bertus was chauffeur en moest op zijn verjaardag onder begeleiding een hoge officier wegbrengen. Zijn collega's wilde de rit wel van hem overnemen, omdat het zijn verjaardag was. Hij vond het echter geen probleem. Het convooi liep echter bij Tjiandjoer in een hinderlaag van de TNI. Bertus werd hierbij dodelijk gewond en acht anderen raakten gewond.  


De beschoten drietonner van Bertus

Hieronder beelden van de indrukwekkende begrafenis van Bertus                                                 

Klik hier voor een overzocht van de vuurcontacten die de 5-7 RI heeft gehad en waarbij de 13 slachtoffers van het regiment zijn gevallen

In oktober werd het bataljon verplaatst naar Oost-Java en o.a. gelegerd in de sectoren Grissee en Tjermee. Op 18 maart werden twee compagnies weer overgebracht naar West-Java en gelegerd in Tjimahi. Na de opheffing van de posten Wonolangan, Wonoasih en Gending werd op 22 en 23 maart het restant overgebracht naar Tjimahi.
Op 1 mei 1950 kwamen de collega's van Bertus weer terug in Amsterdam.


In de Nederlands Hervormde kerk in Ophemert is in de muur een Herinneringsplaquette aangebracht met o.a. de naam van Gijbertus Smits.
Bron foto:  A. Reijnen

Met dank aan fam. H. Smits voor de vele foto's en informatie
Terug naar de inhoud