Vuurcontacten en beschietingen 5-7 RI - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Vuurcontacten en beschietingen 5-7 RI

Gemeente West Betuwe > Gesn. Indiëgangers
VUURCONTACTEN EN BESCHIETINGEN

29-04-48 Welters noodlottig ongeval met wapen.
13-07-48 De Graaf en Schonus motorongeval.
23-08-48 1e Luitenant Troost gesneuveld.
17-11-48 Met carriers van J.P.C. naar Tjiariu.
27-11-48  Zoekpatrouille naar vermiste en gewonde s.m.i. Stoit. met 31 man. Na 20 uur zoeken met gewonde terug naar Tjiariu.
27-11-48  Emonts en Molenaar gesneuveld. Antonissen schampschot.
18-12-48 Van Kalkeren beschoten. Nieuwenhuizen scherf.
20-12-48 Met carrier in Kali.
28-12-48 Merkens noodlottig ongeval.
18-12-48 2e politionele actie 0.00 uur begonnen.
15-01-49 Kampement Neundeut weggespoeld t.g.v. Bandjir.  Sergeant Van Beek vermist. Nooit gevonden.
18-01-49 Weer post sinds kerstmis.
06-03-49 Beschieting Tingardjaja. Van Beers licht gewond.
17-03-49 Informanten nemen een luitenant van de Siliwangi gevangen.
23-03-49 Carriers beschoten bij Padjet. Van de Leer gesneuveld. Tielemans zwaargewond, Vorselaars licht.
26-03-49 Patrouille achter Neundeut. 28 man vuurcontact.
31-03-49 Patrouille achter Neundeut. 34 man vuurcontact.
04-04-49 's Ochtends:
Kapitein R. Sumantri gedood cdt. Staf Cie. Wn. Bat. Cdt. 3 Bat. 13e Brig. 4e Divisie Siliwangi.
              's Middags:
Patrouille 2e Compagnie. Vuurcontact. Van de Worp en Hoogdalem gesneuveld, alsmede informanten Radenpandji en Addis-Bill.
11-04-49 Met 13 carriers van Djonggol over Puntjakpas naar Tiandjur.
11-05-49 Beschieting Butjibanteng-Tanggeun. Schenkenberg gesneu¬veld. Luitenant Rooze zwaargewond en nog twee soldaten.
24-05-49 Colonne Commando Peloton beschoten. Tussen Tjibebber en Tanggeun. Stok buikschot en overleden.
18-06-49 ong. 07.00 uur ijswagen beschoten tussen Tjidjoho en Gekbrong.
Bij Goenoeg Boeboet. Barenbregt en Smetsers gewond. Snoek ernstig gewond aan het gezicht. Wagen, 40 treffers.
20-06-49 Grote actie Pasirbedil. Doel: uitschakeling Poncke Princen.
24-06-49 Vrachtwagen beschoten van de onderneming Gedeh bij By- lodji Kolot. Twee Ned. employées gedood. Eén zwaargewond.
04-07-49 Beschieting Kiara Pajung. Vogels lichtgewond. Ondernemingswacht verloor 14 geweren. De Siliwangi's waren in uniform en gehelmd en zelfs bewapend met een zware Vickers mitrailleur.
12-07-49 Van Eek dood door carrierongeval.
22-07-49 Wagen beschieting van onderneming Asam Gedeh bij Goenoeng Boeboet. Korporaal Buis van 3-10 r. 1 gesneuveld. Zwaargewond Cdt. ondernemingswacht Bogaerts, later over¬leden en kind van + 10 jaar. Hadden schuttersputjes gegraven en 8 handgranaten gegooid, 2 niet ontploft. Deze onschadelijk gemaakt.
26-07-49 Djongos Jonny van Tjidjoho ontvoerd uit de bus, was 14 jaar. 20-tonner van de genie met bulldozer trapt omgeving Padjet door de remmen. Overrijdt voorrijdende M.P. jeep met 60 mijl begrenzer. 2 M.P.’ers dood en meeliftende politieman gestikt in Sawah modder.
01-08-49 3/4 tonner beschoten, Smits sneuvelt, 8 V.B.’ers gewond.
02-08-49 3 tonner met V.B.’ers beschoten bij Gekbrong. Twee zwaar en twee lichtgewonden. Gewonde chauffeur, valt bij post Tjidjoho bewusteloos uit de wagen. Korporaal Fooien rijdt de wagen met gewonden naar het hospitaal in Tjiandjur.
04-08-49 Beschieting politiepost Pasirhajam, 100 treffers. Tussen Gekbrong en Soekaradja M.T.D truck gestolen: Siliwangi.
06-08-49 Administrateur onderneming Hardjasari met pick-up ontvoerd.
10-08-49 Staken van de patrouilles in verband met de naderende "Cease Fire".
12-08-49 Melding T.N.I.-concentraties in de bergen o.a. Soekarato ong. 600 man, 1,5 km vanaf Tjidjoho.
12-tm.14-08-49 Besprekingen met T.N.1 en bataljons leiding o.a. majoor Kemal Idris, kapitein Saptadji en kapitein Soeripto.
16-08-49 Kapitein Saptadji marcheert met toestemming met 20 man volledig bewapend langs Tjidjoho richting Tjandjoer.
24-08-49 Vijf posten bemand door T.N.I.-Siliwangi. Beleefdheidsbezoek post Tjikantjana.
12-09-49 Vertrek naar Surabaja-Oost-Java.


Terug naar de inhoud