Joodse slachtoffers uit Herwijnen - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Joodse slachtoffers uit Herwijnen

Gemeente West Betuwe > Burgerslachtoffers > Joodse slachtoffers
Joodse families in Herwijnen

In de 19e eeuw woonden in Hervijnen enkele Joodse families, waaronder de familie Wijzenbeek.
Andries Levie Wijzenbeek was gehuwd met Rebecca Wijzenbeek-van Stralen. Van beroep was Andries Levie Wijzenbeek kleermaker en hij had een manu¬factuurwinkel. Het echtpaar woonde aan de Waaldijk, ter hoogte van de "Boveneindse" stoep (waar de Achterweg uitkomt op de Waaldijk).

Rebecca overleed op 3 september 1891 en Andries Levie op 25 juni 1895. Het echtpaar Wijzenbeek-van Stralen werd begraven op de Joodse begraaf¬plaats te Herwijnen.
Een Wijzenbeek was van rond 1900 wethouder van de gemeente Herwijnen. Hij was in het bezit van een oorkonde van het gemeentewapen van Herwijnen (deze oorkonde dateerde uit 1816).
De familie Wijzenbeek vertrok in mei 1913 naar Rotterdam.
De familie Van Straten bleef op dat ogenblik als enige Joodse familie over in Herwijnen.
Er zijn slechts enkele foto's bewaard gebleven van de familie Van Straten. Eén daarvan is de huwelijksfoto van Mozes van Straten (geb. 1891) en Jeanette Blijdenstein.

Het bruidspaar Mozes en Jeanette.
Tweede van rechts: Mutje van Straten-Walg. Geboren 3 maart 1876 en eerste vrouw van Bernhard Solomon van Straten, geboren in 1881 (zevende van rechts).
Mietje (Mie) overleed op 13 december 1937 en werd begraven op de Joodse begraafplaats te Herwijnen.
De jongen met de papieren muts is Manuel (geb. 1914, de zoon van Bernhard en Mietje).
Bernhard Solomon van Straten hertrouwde met Sophia van der Sluis.

Het bruggetje naar de woning in de Molenstraat "De Wouwer" van Bernhard en Sophia van Straten.
Op 10 mei 1940 brak de 2e wereldoorlog uit en al snel begonnen de Duitsers met het registreren van de Joodse inwoners.
Op 26 april 1941 moesten alle Joodse families als eerste hun radio's inleveren en vervolgens werden op 20 juli 1942 ook de fietsen gevorderd.

De Van Stratens waren van beroep vleeshouwers (slagers) en woonden aan de Waaldijk 44.


Mozes (Moos) van Straten voor zijn slagerij, die hij had overgenomen van zijn oudere broer Bernhard van Straten.
De zonen van Bernhard en Mozes heetten beiden Manuël.
In augustus 1942 begonnen de bezetters van ons land met het wegvoeren van de Joden.
Mozes van Straten uit Gorinchem, die in 1875 in Herwijnen was geboren, werd op 26 oktober 1942 in Auschwitz vergast. Aan hem was in Herwijnen diverse malen een onderduikadres aangeboden. Mozes had, in tegenstelling tot zijn broer Bernhard, vele Herwijnse vrienden. Mozes besloot, onder druk van zijn broer, niet onder te duiken. Bernhard leefde, volgens inwoners van Herwijnen, van het in de handel verdiende geld en het houden van enkele schapen.
 

Op de box zit de zoon van Bernhard en Sophia. Links van hem: Fransje Düste. Rechts van hem: Fineke (?) Maat.
 
 Zoon van Bernhard en Mie: Manuël


Op last van de Sicherheitzpolizei werd op 2 april 1943, de in Herwijnen verblijvende mevrouw Van Straten-de Vries overgebracht naar het interneringskamp Vught. Een week later werden de overige Herwijnse Joden daar ook naartoe overgebracht: Mozes van Straten, zijn vrouw Jeanette van Straten- Blijdenstein en hun zoon Manuël van Straten, Bernhard van Straten, Sophia van Straten-van der Sluis en hun 29-jarige zoon Manuël van Straten.

Mozes   van Straten, zijn vrouw Jeanette en hun zoon Manuël.

Bernhard en Sophia werden op 14 mei 1943 vergast in Sobibor. Mozes, Jeanette en hun zoon Manuel werden op 28 mei 1943 vergast in Sobibor. Manuël, zoon van Bernhard en Sophia, werd op 9 juli 1943 vergast in Sobibor.
         
       
 

Uit: Verenigingsblad 2 1996 van Historische Vereniging Den Ouden Dijk in Herwijnen

Het 'Joods monument' in Zaltbommel is opgericht ter nagedachtenis aan de 58 joodse inwoners van Zaltbommel, Rossum en Herwijnen die eind 1942/begin 1943 door de bezetter werden weggevoerd en omgebracht.

Tijdens  de bezetting vonden er vanuit Zaltbommel twee razzia’s plaats: een op 19 november 1942, waarbij dertig mensen werden weggevoerd, en een op 8 en 9 april 1943, waarbij 26 mensen werden gedeporteerd. Twee mannen waren al eerder opgepakt: Emanuel Mozes Drievoet en Bernhard van Gisch.

De namen van de joodse burgers die op 19 november 1942 naar Kamp Westerbork zijn weggevoerd zijn:

Crisje Blom, Johanna Sara van Blijdenstein, Hinda Brückner, Levie van Dijk, Sientje Frank, Sara Groenewoudt, Hartog Andries Groenewoudt, Anna Hes, Josina Hes, Hugo Hes, Hester Hes, Kaatje Hes, Hester van Leeuwen, Izaak Hendrix, Eva Hijmans, Rozetta Hijmans, Louis Joosten, Betty Joosten, Machiel Meijer Joosten, Herman Joosten, Edith Kahn, Ilse Kahn, Elisabeth Leefsma, Betje Marcus, Izak Marcus, Gustav Israël Meijer, Izak Mozes van Straten, Mathilda van Straten, Emanuel Jacob de Vries en Francina Henrica de Vries.

De namen van de joodse burgers die op 8 of 9 april 1943 naar Kamp Vught zijn weggevoerd:

Jeannette van Blijdenstein, Abraham David van Gelder, Emile Abraham van Gelder, Josina Elise van Gelder, Silo Rozinus van Gelder, Margaretha Hendrix, Simon Hendrix, Maurits Samuel de Jong, Amalia Kahn, Hester Mozes, Jacoba Mozes, Rebecca Oppenheimer, Sophia van der Sluis, Frederika Sternfeld, Louis Stranders, Margaretha Carla Stranders, Bernhard Salomon van Straten, Jacob Adolf van Straten, Manuel van Straten (1913), Manuel van Straten (1930), Michel van Straten, Mozes van Straten, Mozes van Straten, Roosje van Straten, Ida Wihl en Annie Rozet Wijnman.

Het monument is onthuld op 27 november 1967 (24 Hash van van het jaar 5728 volgens de joodse jaartelling) door rabbijn L.S. Israëls. Op diezelfde datum in 1942 werden de eerste twintig joden uit Zaltbommel in Auschwitz vermoord. De plechtigheid werd gevolgd door een interreligieuze herdenkingsbijeenkomst.

Het monument bevindt zich aan de rand van de Derde Joodse begraafplaats, onderdeel van de Oude Algemene begraafplaats aan de Bossche Poort te Zaltbommel.
Op het monument staan de namen van enkele slachtoffers anders vermeld dan in het Digitaal Joods Monument.

Bron: www.4en5mei.nl

Hieronder staan de namen van joodse inwoners uit Herwijnen in blauw gedrukt, die op dit monument in Zaltbommel voorkomen.


Jacob Izaak Aldewereld 1877-1943

Geboren op 25 februari 1877 te Herwijnen.
Hij was getrouwd met Elisabeth Davidson (1885-1943).
Woonde in februari 1941 op de Swammerdamstraat 64 in Amsterdam

Overleden op 21 mei 1943 te Sobibor
Conc. kamp Sobibor.
Gedenkboek: 4

      
Sophia Cohen-van Straten 1887-1942

Geboren op 22 maart 1887 te Herwijnen.
Sophia was een dochter van Manuel van Straten en Helena Frank.
Ze was getrouwd met Salomon Cohen (1871-1942) en kregen samen een dochter Helena Sofia (*1918)
Ze woonden op het Ungerplein 2 in Amsterdam, vlakbij Blijdorp.

Overleden op 15 oktober 1942 te Auschwitz.
          
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim


Rebecca van Rooijen-Wijzenbeek 1867-1942

Geboren op 10 juni 1867 te Herwijnen.
Rebecca was een dochter van Emanuel Wijzenbeek en Hendrijntje van Straten.
Ze was getrouwd met Samson van Rooijen (1874-1942) en woonde op de Witte de Withstraat 27 in Den Haag.

Overleden op 11 december 1942 te Kdo. Auschwitz III-Monowitz.
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim.
Gedenkboek: 26

            
Johanna van Straten 1865-1943
  
Geboren op 27 november 1865 te Herwijnen.
Johanna was een dochter van  Hartog van Straten and Judik  Henriëtte Hartog. Zij had nog zes andere broers en zusters, waaronder Elizabeth en Adelina.
Deze laatsgenoemde woonde in april 1942 ook met negen andere personen in hetzelfde huis op de Emmastraat 156 in Den Haag.
Zie foto's van haar op deze link.

Overleden op 20 maart 1943 te Sobibor
.                   
Conc. kamp Sobibor.               
Gedenkboek: 29
                      
Nederlands monument in Kamp Mauthausen Foto: R. van de Velde       
Lion van Straten 1890-1941

Geboren op 24 februari 1890 te Herwijnen.
Lion was in 1912 getrouwd met Clara Weijel. Ze kregen samen twee kinderen: Hermanus Philip (1913-1941) en Mientje Sara (*1915).
Beroep: Koopman
Overleden op 31 oktober 1941 te Mauthausen.
Volgens begraafboeken van de joodse begraafplaats in Arnhem, is er voor Lion een gedenksteen geplaatst.  


Jansje van Praag-van Straten  1885-1943
 
Geboren op 3 mei 1885 te Herwijnen.
Was getrouwd met Jacob van Praag (1895-1943) en woonde in april 1942 op de Binnenhaven 110 in Den Helder
Overleden op 26 februari 1943 te Auschwitz.
        
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim.         
Gedenkboek: 24       

 
Rebekka Gompel-van Straten 1877-1943
 
Geboren op 28 april 1877 te Herwijnen.
Rebekka van Straten was een dochter van Marcus van Straten en Sara Blok.
Ze was getrouwd met Salomon Gompel (1882-1943) en kregen samen een dochter: Judith (1911-1943)
Het gezin woonde op de Bergsingel208 a in Rotterdam.

Overleden op 9 april 1943 te Sobibor.           
Conc. kamp Sobibor         
Gedenkboek: 13


Emanuel van Straten 1887-1943

Geboren op 25 februari 1887 te Herwijnen
De ouders van hem waren Manus van Straten en Sara Blok.

Emauel was getrouwd met Reintje Duveen (1879-1943) en ze kregen samen een tweeling: Lion en Maurits (1920-1945).
Ze woonden in 1920 nog op de Zeedijk, maar in februari 1941 op de Hoendiepstraat 5 I in Amsterdam.
Overleden op 19 november 1943 te Auschwitz
          
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim         
Gedenkboek: 29
       
 
Jetje van Straten 1880-1943

Geboren op 6 juni 1880 te Herwijnen
Zij was alleenstaand of van deze persoon is geen gezinsverband bekend of kon niet worden gereconstrueerd.
Ze woonde op de Smaragdstraat 24 II in Amsterdam.
Overleden op 5 februari 1943 te Auschwitz
          
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim         
Gedenkboek: 29
       
 
Mozes van Straten 1875-1942

Geboren op 22 maart 1875 te Herwijnen
Koopman van beroep.
Mozes was getrouwd met Marianna Polak (1876-1942) en kregen samen een dochter Sara Frouke (1915-1943) en een zoon Toon Hermanus.
Op 22 oktober 1942 dient zoon Toon Hermanus namens zijn  vader een verzoek in bij generaal Christiansen om 'vrijgesteld te worden  van arbeidsinzet in Duitsland', op grond van zijn militaire verdiensten  in Nederlands-Indië. Desondanks worden de volgende dag Mozes van Straten en  zijn vrouw vanuit Westerbork gedeporteerd.
Bron: NIOD Amsterdam

Overleden op 26 oktober 1942 te Auschwitz
          
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim         
Gedenkboek: 29

Voor Mozes en zijn vrouw en dochter is een Stolperstein gelegd op de Kortendijk 14 in Gorinchem.

       
Mozes van Straten 1891-1943

Geboren op 5 juni 1891 te Herwijnen
Mozes van Straten was een zoon van Manuel van Straten en Helena Frank.
Hij trouwde met Jeannette Blijdestijn (1892-1943) en kregen samen en zoon Manuël (1930-1943)
Ze woonden op de Waaldijk 44 (B92) in Herwijnen. Daar is ook een Stolperstein voor deze familie neergelegd.
Overleden op 28 mei 1943 te Sobibor
Zie hier voor foto's van Mozes.

      
Manuël van Straten 1930-1943
Geboren op 25 mei 1930 te Herwijnen
De ouders van Manuël waren slager Mozes van Straten (1891-1943) en Jeannette Blijdestijn (1892-1943).
Ze woonden op de Waaldijk 44 (B92) in Herwijnen. Daar is ook een Stolperstein voor deze familie neergelegd.
Overleden op 28 mei 1943 te Sobibor          
Conc. kamp Sobibor        
Gedenkboek: 29

Zie hier voor foto's van Manuël.  


Jeannette van Straten-Blijdestijn 1892-1943  (Achternaam is foutief op monument vermeld. Het moet geschreven zijn met ij: Blidestijn. Inmiddels wel op Joods Monument aangepast)

Geboren op 19 februari 1892 in Ophemert
Zij was een dochter van Hijman van Blijdestijn en Judith Docters ern had de volgende broer en zussen: Emanuël Hijman en Antje Jeannette (1887-1942), Maria (1890-1943 en Izak (1894-1943). (zie ook joodse slachtoffers uit Ophemert)
Ze was getrouwd met slager Mozes van Straten (1891-1943) en had samen met hem een zoon Manuël (1930-1943).
Ze woonden op de Waaldijk 44 (B92) in Herwijnen. Daar is ook een Stolperstein voor deze familie neergelegd.
Overleden op 28 mei 1943 te Sobibor.   

Zie hier voor foto's van Jeannette en haar gezin.


Abraham Hartog van Straten 1865-1943.

Geboren op 20 februari 1865 te Herwijnen.
Abraham is een zoon van Mozes van Straten en Catharina van Zwanenburg. Hij trouwde juni 1895 met Betje van Straten (Deil 1871- Den Bosch 1933).
Abraham Hartog van Straten verhuisde in oktober 1942 van de Grobbendockstraat 15 in Den Bosch naar de Joodse Invalide op het Weesperplein 1 in Amsterdam.

Overleden op 13 maart 1943 te Sobibor.
          
Conc. kamp Sobibor.         
Gedenkboek: 29


Elizabeth Stranders-van Straaten 1861-1943

Geboren op 26 april 1861 te Herwijnen.
Elizabeth van Straten was een dochter van Hartog van Straten en Judik  Henriette Hartog. Elizabeth had nog zes andere broers en zusters,  waaronder Adelina en Johanna.
Zij was getrouwd met Benjamin Jozeph Stranders (1863-1941 en ze kregen samen drie kinderen: Hartog (1894-1944), Elizabeth (1897-1943) en Samuel (1905-1944)
In augustus 1940 woonde het gezin op de Emmastraat 156 in Den Haag.

Overleden op 26 februari 1943 te Omg. Auschwitz.
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim.
Gedenkboek: 29
Zie foto's van het gezin hier.


Bernard Salomon van Straten 1881-1943  (Op monument staat Bernhard)

Geboren op 3 maart 1881 te Herwijnen.
Bernard Salomon van Straten was een zoon van Manuel van Straten en Helena Frank. Zijn eerste huwelijk was met Mietje Walg, die in 1937 is overleden. Uit dit huwelijk is een zoon geboren, Manuël. Later hertrouwde Bernard met Sophia van der Sluis (Vlijmen 1897-1943).
Overleden op 14 mei 1943 te Sobibor.

Zie foto's van deze familie hier.
          
Conc. kamp Sobibor         
Gedenkboek: 29

Er is ook een Stolperstein voor hem gelegd op de Molenstraat 10 (vroeger B 96) in Herwijnen.


Manuël van Straten 1913-1943

Geboren op 4 oktober 1913 te Herwijnen.
Manuël was een zoon van Bernard Salomon van Straten en Mietje Walg. Ze kregen samen een zoon: Manuël.
Na het overlijden van Mietje in 1937, trouwde Bernard Salomon van Straten met Sophia van der Sluis.

Overleden op 9 juli 1943 te Sobibor          
Conc. kamp Sobibor        
Gedenkboek: 29


Rosetta de Vries-van Straten 1885-1943

Geboren op 28 augustus 1885 te Herwijnen.
Rosetta van Straten was een dochter van Manuel van Straten en Helena Frank.
Zij woonde op de Kruisstraat 11 in Gorinchem.
Overleden op 30 april 1943 te Sobibor.
Conc. kamp Sobibor.
Gedenkboek: 31


Johanna van Zwanenbergh-van Straten 1889-1942

Geboren op 6 januari 1889 te Herwijnen.
Johanna van Straten was een dochter van Manuel van Straten en Helena Frank.
Zij was getrouwd met Louis van Zwamenbergh (1881-1943) en samen kregen ze drie kinderen: Susanna (1925-1942), Helena (1927-1942) en Abraham (1927-1942) Het gezin woonde in november 1942 op de Noordsingel 9 a in Rotterdam.
Overleden op 15 oktober 1942 te Auschwitz.
Conc. kamp Auschwitz te Oswiecim.
Gedenkboek: 33

Terug naar de inhoud