Hr. G.C. Esmeijer - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Hr. G.C. Esmeijer

Gemeente Buren > Burgerslachtoffers > Lienden
 
Achternaam: Esmeijer
Voornamen: Gerrit Cornelis
Voorletters: G.C.
Rang: Dpl. sold.
Mil. onderdeel: 3 S-3-III-8 R.I.
Geboorteplaats: Lienden
Geboortedatum: 16-06-1918
Overlijdensplaats: Grebbeberg
Overlijdensdatum: 11-05-1940
Begraafplaats: Militair   erebegraafplaats Grebbeberg
Gemeente: Rhenen
Provincie: Utrecht
Rij: 5
Graf: 10
De ouders van Gerrit waren de uit Wageningen afkomstige veekoopman Rik Esmeijer (*1891) en de uit Lienden afkomstige Antonia van Ommeren (*1896).
Ze  kregen drie kinderen. Gerrit was de oudste. Hieronder op de foto zijn hun zoon Dirk (*1920) en  dochter Dientje (*1921).

Gerrit werd in 1938 (Lnr.: 38-III-47) als dienstplichtig militair opgeroepen met als lotnr.: Lienden 25. Hij werd ingedeeld bij het 8e Regiment Infanterie (8 RI)  in de Menno van Coehoorn-kazerne in Arnhem.
In maart 1939 ging hij met groot verlof. Op 29 augustus 1939 werd hij bij de algehele mobilisatie opnieuw opgeroepen en kwam bij de 3 S-3-III- terecht van de 8e Regiment Infanterie. Twee dagen later werd dit Regiment  verplaatst naar Rhenen.
Op 10 mei 1940 viel het Duitse  Leger Nederland binnen en vertrok het Regiment naar hun stellingen. De Grebbelinie bestond uit vier zgn. stroken: de voorposten (tussen het riviertje De Grift en Wageningen), daarachter de frontlinie, daarachter weer de stoplijn en tenslotte de ruglijn.
De frontlijn volgde de rivier De Grift. De stoplijn kwam alleen in actie als de frontlijn bezweek. De stoplijn  liep ten westen van de huidige Erebegraafplaats.
Gerrit behoorde hier tot de groep van sergeant Driessen. Deze had op een gegeven moment op 11 mei 1940 een witte vlag uitgestoken op de stelling. Kort daarop werd de vlag echter door een soldaat verwijderd en ving het gevecht weer aan. Wat er daarna precies gebeurd is, is nog steeds onduidelijk. Feit is dat vrijwel de gehele groep op 18 mei in de aanpalende appelboomgaard werd teruggevonden en dat zij allen schoten in het hoofd vertoonden. Twee soldaten hielden elkaar omstrengeld vast. Vermoed wordt dat het een afrekening van de Duitsers moet zijn geweest.
Gerrit werd op 18-5-1940 op het Militair Ereveld De Grebbeberg begraven.

Bron: Rapport van begravingen van Sgt.Sellies (Bijlage 74), een lid van het bergingsteam van 16 mei 1940 en een soldaat die zich dood had gehouden.

Terug naar de inhoud