Introductie - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Introductie

Gemeente Buren
In navolging van zijn onderzoek naar oorlogsslachtoffers in de gemeente Culemborg, vond Richard van de Velde het in het voorjaar van 2010 ook interessant om als ingezetene van de gemeente Buren ditzelfde onderzoek ook daar te doen. Navraag op het gemeentehuis in Maurik leerde hem echter dat ook deze gemeente niet de beschikking heeft over een overzichtslijst van hun oorlogsslachtoffers.

Bij het speuren naar de namen hiervan heeft hij assistentie van de Nederlandse en Duitse Oorlogsgravenstichting, de Stichting Administratie Indische Pensioenen uit Heerlen en last but not least genealogiespecialiste Ludmilla van Santen.

Al decennia lang mogen wij ons in Nederland verheugen over het  feit in een vrij land te leven. Zij die de Tweede Wereldoorlog meegemaakt hebben, zullen het meest beseffen wat dat betekent. Ook de samenleving van de Burense woonkernen hebben daarvoor in de jaren 1940-1945 een hoge tol betaald. Vandaar dit digitale monument met de namen van door oorlogsgeweld omgekomen inwoners uit deze gemeente.
Opdat wij niet (weer) vergeten!
Terug naar de inhoud