Dhr. R. Markestijn - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. R. Markestijn

Gemeente Culemborg > Buiten de slachtofferslijst
Achternaam: Markestijn
Voornamen: Roelof
Voorletters: R.
Beroep:
Geboorteplaats: Culemborg
Geboortedatum: 01-09-1865
Overlijdensplaats: Rotterdam
Overlijdensdatum: 11-05-1940
Begraafplaats: Gem. Begraafplaats Crooswijk
Gemeente: Rotterdam
Vak: GG -Bombardementsvak
Vak:
Rij:
Nummer:
De ouders van Roelof waren stoker op de glasfabriek Cornelis Markestijn en Adriana Lena van Ammelrooij.

Kolentremmer Roelof Markestijn trouwde op 20 juni 1884 in Culemborg met Josina van Haaren (*1860). Ze kregen in Culemborg en Schiedam de volgende kinderen:

 • Adriana Lena (*1884 in Culemborg), trouwde in 1907 in Schiedam met Johannes van der Burg
 • Hendrik Johannes (*1886 in Culemborg), trouwde in 1907 in Schiedam met Cornelia van der Net uit Rotterdam
 • Josina (*1887), trouwde in 1908 in Schiedam met caféhouder Bertus Smit uit Schiedam
 • Cornelis (1889-1889)
 • Cornelia (*1890),
 • Cornelis (1891-1947), was matroos op de Rijnvaart en trouwde in 1919 in Rotterdam met Elisabeth Kemeling uit Den Bosch
 • Maria Everdina (1894), trouwde in 1919 in Amsterdam met kantoorbediende Frans Arnold Heinrich
 • Wilhelmina Hendrica (*1895), trouwde in 1917 in Schiedam met Maarten Nicolaas Slegtenhorst
 • Christina (*1897), trouwde in 1918 in Amsterdam met kantoorbediende Gerrit Staphorsius
 • Jan (*1899)
 • Hendrika (*1899), was dienstbode en trouwde in 1924 in Amsterdam met Arie Smit
 • Helena (*1900), trouwde in 1925 in Amsterdam met machinist bij de NS Henri Cornelis Wassenburg
 • Johanna Cornelia (*1902), trouwde in 1926 in Amsterdam met bankwerker Pieter Does

De eerste oorlogsdagen in Rotterdam
                                        
Al vroeg op 10 mei 1940 veroverden de Duitsers het militaire vliegveld Waalhaven en spoedig landden 5 Duitse watervliegtuigen bij de Maasbruggen op de Maas, bij het Noordereiland. Op de eerste dag slaagden de Duitsers erin om alle beoogde operationele doelen te bereiken. Door het gebrek aan tegenstand konden de Duitse troepen snel posities innemen aan beide zijden van de voor de voor hen essentiële Maasbruggen. De vier bruggen over de Nieuwe Maas waren nog intact, en dat was het belangrijkste. Ze zorgden er daarna voor dat de locaties in volledige staat van verdediging werden gebracht. Aan de Nederlandse troepen was het die verdedigingen te testen en daar waar mogelijk te doorbreken. De Nederlandse militairen waren niet in staat om de Maasbruggen te heroveren en de Duitse eenheden wisten stand te houden op het noordelijke bruggenhoofd, maar konden voorlopig ook niet verder oprukken.

Er vonden tussen 10 en 14 mei ongeveer twintig luchtaanvallen op Rotterdam plaats, die zowel door de Luftwaffe (10), de Militaire Luchtvaart (5)  en Royal Air Force (5) werden uitgevoerd. Hierbij vielen naar schatting 900 doden. Op 11 mei werd tegen middernacht door de Luftwaffe een zwaar bombardement uitgevoerd op de kazerne van politietroepen aan de Westersingel en het onderkomen van militairen aan de Robert Fruinstraat. Hierbij werd ook de Schietbaanlaan getroffen door enkele voltreffers en vielen er 40 doden. Ook vielen er 42 slachtoffers door bombardementen bij de strafgevangenis in Noord en 37 doden bij de Oude Doelen, toen nog naast het stadhuis.
(Bron:www.brandgrens.nl en zuidfront-Holland1940.nl)

De Maaskade op het Noordereiland (Bron: Google Maps)

Tot nu toe is nog onbekend hoe Roelof op Pinksterzaterdag 11 mei om 11.00 uur op de Maaskade in Rotterdam door een "hersenschot" om het leven is gekomen. Roelof verbleef hier op deze Maaskade wel in een Tehuis voor nazorgpatiënten. Dit was de opvolger van Rusthuis Johanna, dat tot maart 1939 in dit gebouw zat. In een advertentie uit 1939 valt de volgende omschrijving te lezen over dit Rusthuis Johanna: “Tehuis voor Ouden van Dagen en Hulpbehoevenden. Uitsluitend gediplomeerd personeel. Billijke tarieven”. Directrive: A.J. Stuurman.” Vervolgens kwam het instituut in beheer van L.J. Tamminga – den Ouden. Opvallend was dat er op dit adres Maaskade 168 redelijk veel mensen na een korte inschrijving overleden. Vermoedelijk is het een hospice geweest, hoewel sommige patienten na korte tijd ook overgebracht werden naar andere inrichtingen.

De 31-jarige meteropnemer bij de GEB, Roelof Markestijn (familielid met dezelfde naam!), deed aangifte van het overlijden. Deze laatste was getrouwd met Johanna Jacoba Nauman (*1911) en woonde op de Schiedweg 19c in Schiedam.
Bekend is dat er rond 11.00 uur wel een Nederlands bombardement op het Noordereiland heeft plaatsgevonden door een Fokker TV, waarvan de piloot zijn bommen, die bestemd waren voor de Maasbruggen, te vroeg liet vallen. De kerk werd geraakt en vloog met het aanpalende huizenblok in brand. Iedereen probeerde weg te blijven van de Maaskade, De Boompjeskade en het schip de Statendam brandden. Een deel van de Maaskade aan de westzijde was in één slag onbewoonbaar. De zuidkant, de Prins Hendrikkade, was nog wel veilig.

Klik hier voor een uitgebreid ooggetuigenverslag van de kapelaan N. Commandeur van de Onze Lieve Vrouwe van Lourdes-kerk op het Noordereiland.
Klik hier voor een getuigenverslag van een jongetje, die woonde op de Sleephellingstraat op het Noordereiland.

Met dank aan hulp van medewerkers van het Rotterdams Stadsarchief.
Terug naar de inhoud