Dhr. A.M. Merkens uit Tricht - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. A.M. Merkens uit Tricht

Gemeente West Betuwe > Gesn. Indiëgangers
Achternaam: Merkens   
Voornamen: Anton Marius 
Voorletters: A.M. 
Rang: Sld Ekl. 5-7 RI
Mil. onderdeel: KL. 
Geboorteplaats: Tricht 
Geboortedatum: 23-08-1927 
Overlijdensplaats: Batavia 
Overlijdensdatum: 30-12-1948 
Categorie: Militair
Begraafplaats: Nederlands ereveld Menteng Pulo te Jakarta
Gemeente: Jakarta    
Land: Indonesië 
Vak: X 
Nummer: 69 


1e graf van Anton. Bron foto: dhr. Van Vugt


Huidig graf. Bron foto: dhr. Van VugtDe  ouders van Anton waren landbouwer Jacobus Merkens en Neeltje Kievit. Zij trouwden in 1922 te Buurmalsen en kregen samen vijf zoons:
  • Rijk (*1921-2004)
  • Nicolaas (*1926-1945)
  • Anton (1927-1948)
  • Cor (1927-?)
  • Jan  (*1931)


Een foto van de kinderen uit 1934: v.l.n.r. Jan, Anton, Nico, Rijk en Cor.  Bron foto: Jan van Ooijen

Zij woonden begin jaren dertig aan de Meersteeg 41, dat toen huisnummer T250 had, dat overigens nog steeds naast de voordeur prijkt.
Anton was hier werkzaam op de boerderij van zijn vader, die een gemengd bedrijf  had: akkerbouw, vee- en fruitteelt.  
In juli 1945 verloor hij zijn 19-jarige broer Nico als gevolg van een ongeluk met een dorsmachine.

Instructie met zwemvesten op het motorschip Waterman  
Anton en Cor waren een tweeling. Toen de oproep voor de dienstkeuring  kwam, moest er geloot worden wie in dienst ging. Het werd Anton, die zich eind 1947 moest melden in Vught. Na een korte opleiding werd zijn bataljon 5-7 RI van zo'n 600 man op 23 januari 1948 in Rotterdam aan boord van de Waterman naar Indië gestuurd.

Klik hier voor een dagboekverslag van die eerste dag aan boord de Waterman van zijn collega, sergeant A. van Vugt.

Hier kwam hij op 18 februari in de haven van Tandsjok Priok (Batavia) aan.

De eetzaal van de Waterman  Bron: collectie legermuseum

Na aankomst in Batavia nam het bataljon op 19 februari 1948 de wacht bij het huis van Generaal Spoor, de G.G van Mook, de Chef Generale staf, de gevangenis "Struijswijk" en de wacht bij het A.H.K over van 3-10 RI. Op 27 februari nam het bataljon tevens de posten bij Kebon Baroe, de Westergracht en de K.W. III school over. Een andere opdracht die het bataljon ten deel viel was het begeleiden van een delegatie, die voor onderhandelingen met de Republiek, via Gombong naar Yokjakarta reisde. Daar de Nederlandse militairen de demarcatielijn niet mochten overschrijden, wachtte men te Gombong op de terugkeer van de delegatie. In juni losten drie compagnieën de rond Tjibaroesa gelegerde huzaren af met o.a. posten te Djonggol, Tjarioe, Menteng en Tjibeureum. Gedurende de eerste tijd kreeg het bataljon steun van de zogeheten "Commando-Compagnie" van de 1e Infanterie Brigade Groep. Op 19 november werd het restant te Batavia overgebracht naar Tjibaroesa.
Tijdens de 2e politionele actie, op 23 december 1948, kwam het bataljon onder tactisch bevel van de cdt. 2e Infanterie Brigade Groep en nam uitgezonderd enkele pelotons, niet actief deel aan de actie. De pelotons die deel namen aan de 2e politionele actie waren ingedeeld bij de "Gevechtsgroep zuid" en trokken op 23 december ter hoogte van Buitenzorg op naar Rangkasbitoeng. Kort voorbij Djasinga werd de opmars door een vernielde brug tot staan gebracht. De gemotoriseerde colonne achterlatend stak een groep (met daarbij de pelotons van 5-7 RI) de rivier over. Op 25 december bereikte de groep Rangkasbitoeng. Weer verenigd met de gemotoriseerde colonne werd de opmars voortgezet naar Laboehan en Malingping.


Bron:  www.indie-1945-1950.nl

Anton werd in Djonggol (West-Java) onder verdachte omstandigheden gedood, toen bij een passencontrole een stengun van zijn collega Van Tol plotseling afging. Hierdoor raakte Anton zwaar gewond en overleed aan de gevolgen hiervan later die dag in het ziekenhuis te Batavia.

De webmaster kreeg van een zoon van een collega uit Anton's diensttijd enkele foto's toegestuurd van de begrafenis, die op 31 december 1948 plaatsvond.Bron foto's: J.F.C. Want


                                                                                                  Anton. (Bron foto: dhr. Van Vugt)
Terug naar de inhoud