Dhr. H.F. de Ridder - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. H.F. de Ridder

Gemeente West Betuwe > Burgerslachtoffers > Buurmalsen
 
Achternaam: Ridder
Tussenvoegsels: de
Voornamen: Hendrik Frans
Voorletters: H.F.
Beroep: Drukker, lid verzet
Geboorteplaats: Culemborg
Geboortedatum: 17-07-1917
Overlijdensplaats: Neuengamme
Overlijdensdatum: 12-01-1945
Begraafplaats Conc. kamp Neuengamme te Hamburg
Gemeente: Hamburg
Land: Duitsland
Gedenkboek:34
Jacob en Marrigje

De ouders van Henk waren de uit Hazerswoude afkomstige Jacob de Ridder (*1890-1966) en Marrigje Geesje te Hennepe (*1887-1979) uit Ammerstol. Ze trouwden hier in 1912. Ze kregen samen vier kinderen:

1. Antoon Hendrik, geboren 15-1-1913 te Voorburg en trouwde in 1939 met de uit Den Haag afkomstige Ida Sophia Vegt.
Antoon Hendrik ging in 1935 naar Den Haag en kwam een half jaar later terug naar Buurmalsen als kantoorbediende. Hij keerde even terug naar Den Haag waar hij trouwde en verhuisde direct daarna naar de Burgemeester Verweijlaan a79 te Geldermalsen.
Antoon overleed in 1989 in Wartburg, nabij Durban in Zuid-Afrika.

2. Jacobus Jan, geboren 13-07-1915 te Nieuwerkerk a/d IJssel, hij vertrok als loodgieter in 1939 naar Rijssenburg. Hij trouwde met L. Knaap en keerde in de jaren veertig weer terug naar Geldermalsen waar hij in 2004 overleed.

3.  Hendrik Frans,  1917-1945  geboren te Culemborg

4.  Anna Helena, geboren 14-04-1921 te Schoonhoven, trouwde in september 1940 met Dries van Doorn uit Culemborg en kregen samen twee zoons: Goossen (*1943) en Jaap.

Henk                                                          Henk en Koos

Vader Jacob verhuisde veel, hij werd als spoorwegarbeider ingeschreven te Alphen op 4-5-1911 wijk G nr 108, komend van Utrecht, uitgeschreven 15-12-1911 naar Voorburg. Komend van Nieuwerkerk a/d IJssel werd het gezin met twee kinderen op 2-8-1915 ingeschreven in Culemborg, Prijsschestraat C38. Hendrik Frans werd daar geboren en op 28 juni 1919 vertrok men naar Schoonhoven, waar zus Anna Helena ter wereld kwam.

Henk en Johanna op hun trouwdag

Tussen april 1924 en mei 1933 woonde men weer in Buurmalsen op F8. Toen verhuisden ze voor één jaar naar Gouda, om in 1934 weer terug te keren naar Buurmalsen. Hier woonde ze aan de Groeneweg 84a, zonder Hendrik Frans. Hij was pas 17 jaar en kon daar midden in de crisjaren een baan krijgen als typograaf. Hij bleef in Gouda wonen en ging daar 'in de kost'. Enkele jaren later trouwde hij hier met Johanna Thesingh (*1917- Leiden 1973). het echtpaar bleef kinderloos.


Op 20 april 1945 maakte de politiecommissaris van Geldermalsen een rapport op over de vader van Henk:


RAPPORT
Door mij P.C. kan het volgende gerapporteerd worden betreffende de werkzaamheden van Jacob de Ridder wonende Groeneweg 84a Buurmalsen, gedurende de bezettingsjaren.
Het verzorgen van gijzelaars door het zenden van fruit, brood en aardappelen naar Sint-Michelsgestel en Haren, daarna aan politieke gevangenen en hun gezinnen aan adressen in Vught. o.a. de Wijhe en Mevr. van Beuningen.
Het in huis nemen van Joodsche en politieke vluchtelingen. o.a. S.D.A.P.-voorman Koos Vorrink. Het in huis nemen van tal van onderduikers.
Het steunen van stakers in 1943, onderbrengen van krijgsgevangenen, hulp aan het stakende spoorwegpersoneel. o.a. uitbetalen van loonen. pensioenen enz. Verzorgen van onderduikers, bonkaarten, financiële: steun, zegels op stamkaarten, andere persoonsbewijzen enz.
Illegale arbeid, ophalen van illegale bladen, het verspreiden daarvan o.a Trouw, Ons Volk enz. Opnemen en doorgeven van Duitsche militaire maatregelen, versterkingen enz. Medewerking verleend aan het illegale blad God en Koning te Woerden, waarvoor zijn zoon H.F. de Ridder tenslotte is gearresteerd en in Oraniënburg overleden. Medewerking verleend aan het burgerlijk gezag om als waarnemend burgemeester op te treden bij de ineenstorting van bet Duitsche leger.
De P.C.

(Abusievelijk staat in bovenstaand rapport en in de overlijdensadvertentie Oraniënburg te Berlijn als plaats van overlijden vermeld. Het moet echter concentratiekamp Neuengamme bij Hamburg zijn.)

Bron : CBG- Den Haag (geb. datum wijkt af)

Volgens de officiële overlijdensakte is Hendrik omgekomen aan de gevolgen van een darmontsteking.

Bron: De Teisterbander, 7 april 1944

Het huis waar Hendrik en Johanna in de oorlog woonde: Usselinxstraat 136 te Den Haag (Bron: Google Maps)

Toen Jacob de Ridder na de oorlog waarnemend burgemeester werd van Buurmalsen schreef hij een terugblik over de oorlogsjaren in deze gemeente. Daarin kwam o.a. de volgende passage voor:
"In september 1944 brak de door de regering geproclameerde spoorwegstaking uit, waardoor een zeer moeilijk tijdperk was aangebroken, omdat ook deze mensen moesten onderduiken en verzorgd worden. Bovendien werd de bevolking van Buurmalsen opgeroepen om diverse werkzaamheden te verrichten, w.o. mangaten graven en spoorwegbewaking. De druk werd hoe langer hoe zwaarder, ook persoonlijk leed werd ons niet bespaard. Mijn zoon Hendrik werd op 20 juni in Den Haag door de S.D. gearresteerd en later van uit Vught naar Duitschland getransporteerd, vanwaar hij niet meer terug is gekeerd.  Onze andere zoon die zich niet in krijgsgevangenschap had begeven, moest onderduiken doordat een overval * was gedaan op politie-inspecteur Landeweer, de commies Knobbout door de illegaliteit was gearresteerd en een aanslag was beraamd op de N.S.B.- burgemeester Remmert van Geldermalsen, welke acties in zijn woning, een pension, waren voorbereid. In Buurmalsen waren de moeilijkheden nog meer verscherpt, doordat onze commandant Jonkheer van Holthe in Utrecht op een vergadering was gearresteerd en naar Duitschland was vervoerd. Ook hij kwam niet meer terug."

*Na de aanslag op de politiecommandant Landeweer, waren een aantal politiemensen uit het korps Geldermalsen/ Waardenburg ondergedoken in de eendenkooi van dhr. Bijl in het Gellicumse Veld.

Met dank aan leden van het Stamboomvragenforum, met name Ludmilla van Santen-Bergmaier
Terug naar de inhoud