Spoorbrug mei 1940 - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Spoorbrug mei 1940

Gemeente Culemborg
Laatste oorlogsdag voor bezetting spoorbrug tóch nog zowat de lucht in!

Op 14 mei 1940, de laatste oorlogsdag voor de bezetting, waren de Nederlandse soldaten de Duitsers bijna tóch nog te vlug af en stonden ze op het punt de de Culemborgse sporrbrug te vernietigen. Dit is slechts weinigen bekend en is in 1980 door zijn zoon Niek Wing-Easton via de Culemborgse Courant naar buiten gebracht.

Bron: NIMH archiefnr. 516/9

Kapitein ir. E. J. W. Easton en een groep vrijwilligers hadden de springlading al aangelegd....
Uit de literatuur, o.a. L. de Jong, deel III en Brongers 'Grebbelinie 1940' is bekend dat op de middag van die bewuste dag kapitein Luchsinger van de Brigade B een poging deed de brug te bereiken en deze te laten springen, maar daarbij op te veel weerstand stuitte en dicht bij de brug moest besluiten terug te trekken. Het is nauwelijks bekend dat daarna een nieuwe poging is gedaan. Een groepje vrijwilligers van het 16e Regiment Artillerie (eveneens tot de Brigade B behorende) onder leiding van de reserve kapitein Ir. E. J. W. Easton, gaf daarbij de benodigde dekking aan een groep van de genie. Vanuit Vreeswijk bereikten de militairen zonder problemen, via de spoordijk, de spoorbrug. De genie begon de springlading aan te brengen en de rest ging in stelling. De werkzaamheden vorderden goed, totdat aan het einde van de middag opeens een Nederlandse ordonnans kwam met de mededeling dat Nederland had gecapituleerd. Terwijl men daarover nog stond te praten, kwam van de andere zijde van de brug een Duitse patrouille met een witte vlag. De officieren, kapitein Easton en (waarschijnlijk) een officier van de genie, werden gevangen genomen en moesten mee. De manschappen bleven achter. Via de Grebbeberg en Arnhem werd Easton naar Duitsland getransporteerd. Wellicht is het aanbrengen van de springladingen daardoor niet vermeld in het officiële rapport dat de Staf van Brigade B na de meidagen 1940 opmaakte.

Met dank aan de fam. Wing-Easton
Terug naar de inhoud