Verzet in Opijnen - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Verzet in Opijnen

Gemeente West Betuwe > Oorlogsjaren Varik e.o.
Verzet in Opijnen

Huis van Den Ouden in Opijnen

In Opijnen was waarnemend burgemeester Henri Marie den Ouden (1910-1971) de coördinator van de crossings en ander verzetswerk. Hij was sinds 1943 werkzaam voor de Landelijke Organisatie (=LO) in Noord-Brabant. Bovendien zat hij in een lobby binnen het verzet, die mildere straffen of vrijlating van gevangenen beijverde d.m.v. heimelijk overleg met de Kriminal-abteilung van de SD in Den Haag.
Na 17 september 1944 is Den Ouden zich, vanwege de bevrijding van Noord-Brabant,  gaan oriënteren op het verzet in Tiel. Hij ging in eerste instantie militaire inlichtingen verzamelen en doorgeven aan de inlichtingendienst van Ochtenaar Jan Willem Stam (1918-2004), één van de voornaamste Betuwse verzetsmensen. Hij was werkzaam op de gemeentesecretarie van Kesteren en informant vertrouweling van Van Zanten. Hij had als bijnaam Zwarte Jan.
Ook stelde Den Ouden zijn huis in Opijnen open voor onderduikers en het was een doorgangshuis voor mensen die naar bevrijd gebied wilden oversteken. Zo waren o.a. regeringskoerier Kapitein Attema en koerier van het Rode Kruis, Dr. De Loos zijn 'gasten'. Ook majoor Cunningham en vijf andere geallieerden waren bij hem in huis geweest. Tevens nam hij de voortvluchtige Tielse LO-man Jan van Elzen met zijn gezin tijdelijk in huis.
(Bron:Betuwe in Stelling van V. Laurentius)

Volgens onderstaand artikel maakte Simon van Oort (1910-1994) en Pieter Jan Noordam (1918-2013) ook deel uit van het verzet in Opijnen.


Terug naar de inhoud