Verantwoording - Oorlogsslachtoffers uit Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West- Betuwe
Ga naar de inhoud

Verantwoording

Gemeente West Betuwe > Buiten de slachtofferslijst
Hieronder staan de criteria die de webmaster in acht  heeft gehouden bij zijn onderzoek naar slachtoffers uit de woonkernen van de gemeente Geldermalsen en die zijn omgekomen door  oorlogsgeweld in de periode 1940-1945:

- de omgekomene had één of meerdere keren zijn domicilie in een van de huidige  woonkernen van de gemeente Geldermalsen,
- en/of is in een van de huidige woonkernen van de gemeente Geldermalsen overleden,
- en/of was een belangrijk deel van zijn leven woonachtig een van de huidige  woonkernen van de gemeente
Geldermalsen, - en/of er woont nog steeds familie of heeft lang familie van hem/haar gewoond, in een van de huidige woonkernen van de  gemeente Geldermalsen.  Onder de huidige woonkernen van de gemeente Geldermalsen wordt verstaan het grondgebied van de  woonkern ten tijde van  het militaire geweld.
· de overlijdensdatum voor Nederland ligt tussen 9 mei 1940 en 10  mei 1945. Daarbuiten, maar binnen Europa, tot 1 september 1945.
Voor de doelgroep overledenen door militair geweld in Nederlands Oost-Indië  is de periode maart 1942- augustus 1949 als uitgangspunt genomen.

· overlijden is een gevolg van oorlogs- en ander militair geweld, zoals  bombardementen, beschietingen, bevel tot evacuaties en van levensbedreigende  situatie tijdens de evacuaties.

· overlijden is een gevolg van handelingen of maatregelen door of namens  vijandelijke bezettende machten, zoals vrijheidsberoving in gevangenissen en  strafkampen of interneringskampen, verplichte tewerkstelling, onderduik om aan vrijheidsberoving te ontkomen en mishandeling.

· overlijden is een gevolg van handelingen of maatregelen die door of namens de strijdkrachten tegen anderen waren gericht.

· overlijden is een gevolg van het ontploffen van munitie of ander oorlogstuig.

· overlijden is een gevolg van deelname aan het verzet (onder verzet valt onder  meer het verspreiden van illegale lectuur, het verlenen van onderdak aan  onderduikers, spionage, sabotage en gewapend verzet) .

· overlijden is een gevolg van handelingen van het verzet van anderen.

Uitsluitingen

1. militairen van een buitenlandse strijdmacht.
2. personen die zich tijdens de oorlogsjaren uit Nederlands nationaal oogpunt beschouwd, onwaardig hebben gedragen.
Bovenstaande criteria worden (deels) ook  door andere overheidsinstanties gehanteerd.

Terug naar de inhoud