Dhr. H.G. Meijdam uit Asperen - Oorlogsslachtoffers Betuwe-West

Oorlogsslachtoffers uit gemeenten Buren, Culemborg en West Betuwe
Oorlogsslachtoffers West-Betuwe
Ga naar de inhoud

Dhr. H.G. Meijdam uit Asperen

Gemeente West Betuwe > Gesn. Indiëgangers
Achternaam: Meijdam
Voornamen: Hendrikus Gerrit (roepnaam Gerrit)
Voorletters: H.G.
Beroep: sergeant 413 infanterie
Geboorteplaats: Asperen
Geboortedatum: 18-02-1927
Overlijdensplaats: Garoet
Overlijdensdatum:14-01-1950
Begraafplaats: Ereveld Pandu
Gemeente: Bandung
Provincie: Indonesië
Land:
Vak:II
Rij: 76

Bron graf: OGS
Zijn ouders waren de uit Asperen afkomstige Teunis Meijdam (1892-1958) en Hendrika van Berk (1897-1971). Zij trouwden op 22 april 1922 in Overschie.
Zij kregen de volgende kinderen:

Florus Meijdam (1923 - Scheveningen 2003)
Jennes Meijdam (1925 - Leerdam 2011)
Pieter Meijdam (1929 - Eelde 2011)
Johanna Wilhelmina Cozijn, geboren Meijdam, (1938 - Leerdam 2008)
Cornelia Van Kleij, geboren Meijdam, (1924 - Leerdam 2007)
Hendrikus Gerrit Meijdam (1927 - 1950)
Koenraad Pieter Meijdam (1928 - Veenendaal 2010)
Geertje Van Keppel, geboren Meijdam, (1934 - Ameide 2014)

Henk Meijdam

Over de jeugdjaren van Henk wordt nog onderzoek gedaan.

Het 413 Bataljon Infanterie was gevormd uit  dienstplichtigen van de lichting '48-1. Na aankomst te Batavia werd het bataljon  (minus de 2e cie.) overgebracht naar Indramajoe. De 2e cie. werd in Batavia  ingezet voor wachtdiensten.
Op 24 november  werd het bataljon  ingedeeld bij eenheden van de 2e Inf.Brig.Groep te Cheribon en Linggadjati voor  een aanvullende en praktische training. Nadat de F-Brigade op 15 december de  residentie Cheribon had overgenomen van de 2e IBG kreeg het bataljon een eigen  patrouillegebied toegewezen met o.a. posten te Indramajoe,  Karangampel, Eretan  Wetan, Djatibarang, Losarang en Kadanghaoer.  
Aan de 2e politionele actie, op 19  december 1948 nam het bataljon niet actief deel. Op 19 april werd de 2e cie.  weer bij het bataljon gevoegd. Echter de 2e cie. werd als zelfstandige cie.  opgeheven en verdeeld over het bataljon. Op 28 april nam de 4e cie., samen met  o.a. het KST, deel aan de actie “Grens”, in het vak van de F-Brigade, grenzend  aan het westelijk deel van het T.T.C Midden Java. Na deze actie volgde nog een  tweede actie, “Grens west” om de naar het  westen uitgeweken TNI uit te  schakelen. Op 31 mei keerde de 4e cie weer terug bij het bataljon.
Begin juli vond er, in verband met de  repatriëring van onderdelen van de “7December Divisie” een hergroepering plaats.  Het bataljon loste bij Poerwakarta 3-1 RI af en kwam onder bevel van de 2e IBG.  In de periode van 9 tot 15 juli werd het bataljon verplaatst en o.a. gelegerd in  Goenoeng Anaga, Goenoeng Hedjo Tjisomangdepok (3e cie.), Soemosor, Goenoeng  Poetri (1e cie.), Pondok Salem, Tjikoempaj (ostcie.) en Tjikalog (4e cie.).
Het verblijf in dit gebied was maar van korte duur Reeds op 28 juli werden de 1e  en 4e cie. overgebracht naar het gebied van de 3e IBG en gelegerd te Singaparna,  Tjigodog, Soekaratoe, Tjisajong (1e cie.) en Paroeng, Salopa, Soekaradja (4e  cie.) Op respectievelijk 3 en 18 augustus volgden de Staf + Stafcie. en de  Ostcie. Als laatste arriveerde op 5 september de 3e cie. Deze werd gelegerd te  Tjondong en Pameungpeuk.  
        
Alhoewel er vanaf 10 augustus een  ‘cease fire’ was overeengekomen met de TNI bleef het gebied onrustig als gevolg  van activiteiten de Daroel Islam. Op 3 november nam het bataljon samen met een  batterij van 3-41 RVA en 3 RS deel aan een actie noordwest van Singaparna om een  concentratie van ± 1000-2000 Daroel Islam strijders uit te schakelen.
Op 30 januari 1950 werd het bataljon gelegerd in en rond Garoet. Henk kwam op 14 januari 1950  in deze plaats om het leven en werd met militaire eer begraven op de Erebegraafplaats Pandu in Bandung.

In de periode  van 22 tot 30 maart werd het bataljon verplaatst naar Tjimahi en een maand  later, op 25 april, weer verplaatst naar Batoedjadjar.
Op of omstreeks 1 juni werd het  bataljon, in verband met de aanstaande repatriëring, overgebracht naar Tandjong  Priok. Met achterlating van tien strijdmakkers kwam het bataljon op 1 juli 1950 met de Generaal Harry Taylor aan in Amsterdam.     
Terug naar de inhoud